XtGem Forum catalog

Đề thi 8 tuần kì 1 môn Toán lớp 8 trường THCS Nhân Mỹ

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Bạn không cần ai nói với bạn rằng bạn là ai hay bạn là điều gì. Bạn là chính con người bạn!
You don't need anybody to tell you who you are or what you are. You are what you are!
John Lennon
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên