Unit 10: Conservation (Bảo Tồn)

HocTap321 hướng dẫn các bạn soạn và giải bài tập tiếng anh lớp 10 Unit 10 Conservation (Bảo Tồn). Trong phần ngữ pháp chúng ta sẽ tìm hiểu phần thể bị động và chủ động. Các bạn cùng tham khảo nhé.

UNIT 10: CONSERVATION

BẢO TỒN

 

Tham khảo đáp án các phần sau tại đây:

 Reading Unit 10 Lớp 10 Trang 104

 Speaking Unit 10 Lớp 10 Trang 106

 Listening Unit 10 Lớp 10 Trang 107

 Writing Unit 10 Lớp 10 Trang 109

 Language Focus Unit 10 Lớp 10 Trang 110

 , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Người đợi vận may chẳng bao giờ chắc về bữa tối.
He that waits upon fortune, is never sure of a dinner.
Benjamin Franklin
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

XtGem Forum catalog