Snack's 1967

Language Focus Unit 2 Lớp 10 Trang 29

HocTap321 hướng dẫn giải bài tập tiếng anh lớp 10 Unit 2 School Tanlks Language Focus trang 29 SGK. Điền vào chỗ trống bằng dạng -ing hay to-infinitive cho động từ trong ngoặc.

UNIT 2: SCHOOL TALKS

LANGUAGE FOCUS (TRỌNG TÂM NGÔN NGỮ)

 

Grammar and Vocabulary

Exercise 1. Hãy đặt câu hỏi cho những câu trả lời sau.

1. When did you come?

2. How long did you stay here?

3. Who did you come with?

4. Where do you live?

5. Why do you like learning English?, , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Nước trong quá thì không có cá. Người xét nét quá thì không có bạn bè.
Ngạn ngữ Thổ Nhĩ Kỳ
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên