Snack's 1967

Writing Unit 7 Lớp 10 Trang 78

HocTap321 hướng dẫn giải bài tập tiếng anh lớp 10 Unit 7 The Mass Media Writing trang 78 SGK. Đọc những điểm thuận lợi và bất lợi sau đây về vô tuyến truyền hình và Viết về các thuận lợi và bất lợi.

UNIT 7: THE MASS MEDIA

WRITING (VIẾT)

 

Viết về các thuận lợi và bất lợi.

Task 1: Đọc những điểm thuận lợi và bất lợi sau đây về vô tuyến truyền hình.


, , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Không có gì là vĩnh viễn trên thế giới độc ác này
thậm chí cả những rắc rối của chúng ta.
Nothing is permanent in this wicked world
not even our troubles.
Charlie Chaplin
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên