XtGem Forum catalog

Writing Unit 7 Lớp 10 Trang 78

HocTap321 hướng dẫn giải bài tập tiếng anh lớp 10 Unit 7 The Mass Media Writing trang 78 SGK. Đọc những điểm thuận lợi và bất lợi sau đây về vô tuyến truyền hình và Viết về các thuận lợi và bất lợi.

UNIT 7: THE MASS MEDIA

WRITING (VIẾT)

 

Viết về các thuận lợi và bất lợi.

Task 1: Đọc những điểm thuận lợi và bất lợi sau đây về vô tuyến truyền hình.


, , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Bí mật của cuộc đời là quan tâm đặc biệt tới một thứ và quan tâm đủ tới cả nghìn thứ.
The whole secret of life is to be interested in one thing profoundly and in a thousand things well.
Horace Walpole
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên