Insane

Writing Unit 7 Lớp 10 Trang 78

HocTap321 hướng dẫn giải bài tập tiếng anh lớp 10 Unit 7 The Mass Media Writing trang 78 SGK. Đọc những điểm thuận lợi và bất lợi sau đây về vô tuyến truyền hình và Viết về các thuận lợi và bất lợi.

UNIT 7: THE MASS MEDIA

WRITING (VIẾT)

 

Viết về các thuận lợi và bất lợi.

Task 1: Đọc những điểm thuận lợi và bất lợi sau đây về vô tuyến truyền hình.


, , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Không có công thức hay biện pháp nào. Bạn học yêu thương bằng cách yêu thương
bằng cách để tâm và làm những điều phát hiện ra mình cần phải làm.
There isn't any formula or method. You learn to love by loving
by paying attention and doing what one thereby discovers has to be done.
Aldous Huxley
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên