Anh (chị) hãy phân tích đoạn thơ sau trong bài Đàn ghi-ta của Lor-ca của Thanh Thảo: ” Tây Ban Nha … máu chảy”

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Đức hơn tài là quân tử, tài hơn đức là tiểu nhân.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

Duck hunt