Old school Easter eggs.

Anh (chị) hãy phân tích đoạn thơ sau trong bài Đàn ghi-ta của Lor-ca của Thanh Thảo: ” Tây Ban Nha … máu chảy”

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Con ơi ghi nhớ lời này Công cha, nghĩa mẹ, công thầy chớ quên.
Tục ngữ Việt Nam
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên