Ring ring

Speaking Unit 16 Lớp 10

HocTap321 hướng dẫn giải bài tập tiếng anh lớp 10 Unit 16 Historical Places Speaking trong SGK. Theo cặp. các em hãy luân phiên đóng vai hướng dẫn viên du lịch và giới thiệu ngắn gọn về một trong nhừng địa danh lịch sử dưới đây dựa vào thông tin cho sẵn.

UNIT 16: HISTORICAL PLACES

SPEAKING (NÓI)

 

Task 1: Một du khách nước ngoài đã ghi chép đôi điều về Lăng Chủ Tịch Hồ Chí Minh. Cùng với bạn, em hãy hòi và đáp theo ghi chép của người du khách ấy.

Câu hỏi và câu trả lời gợi ý.

A: Where is President Ho Chi Minh’s Mausoleum situated?

B: It is situated in Ba Dinh district in Ha Noi.

A: When did the construction of the Mausoleum start?

B: It started in September 1973.

A: When did it finish?, , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Tôi sống ngày nào, cũng là vì đất nước ngày đó.
Võ Nguyên Giáp
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên