Duck hunt

Unit 16: Historical Places (Địa Danh Lịch Sử)

HocTap321 hướng dẫn soạn bài và giải bài tập tiếng anh lớp 10 Unit 16 Historical Places (Địa Danh Lịch Sử). Trong phần ngữ pháp bài này chúng ta sẽ học cách so sánh hơn và so sánh nhất (Comparatives and Superlatives).

UNIT 16: HISTORICAL PLACES

ĐỊA DANH LỊCH SỬ

 

Tham khảo đáp án các phần sau:

 Reading Unit 16 Lớp 10

 Speaking Unit 16 Lớp 10

 Listening Unit 16 Lớp 10

 Writing Unit 16 Lớp 10

 Language Focus Unit 16 Lớp 10

 , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Bạn hãy làm chủ kẻ không yêu bạn và hãy làm đầy tớ cho người yêu bạn.
Ngạn ngữ Thổ Nhĩ Kỳ
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên