The Soda Pop

Speaking Unit 10 Lớp 10 Trang 106

HocTap321 hướng dẫn giải bài tập tiếng anh lớp 10 unit 10 Conservation Speaking trang 106 SGK. Đánh dấu vào ô Yes hay No để biểu thị sự đồng ý hoặc không đồng ý của em. Sau đó bày tỏ ý kiến cùa em với bạn.

UNIT 10: CONSERVATION

SPEAKING (NÓI)

 

Task 1: Theo cặp, hãy đọc các đoạn văn sau rồi trả lời câu hỏi.

1. They are opened to help endangered species develop.

2. The animals are not kept in cages. They can live in their environment.

Task 2: Đánh dấu vào ô Yes hay No để biểu thị sự đồng ý hoặc không đồng ý của em. Sau đó bày tỏ ý kiến cùa em với bạn.

Speaking Unit 10 Lớp 10 Trang 106

Task 3: Theo nhóm, hãy thảo luận về nhừng thuận lợi và bất lợi của loại hình sở thú mới. Dùng những gợi ý sau:

- Các điều kiện động vật đang sống., , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Ở trung tâm của tính cách là nhu cầu cảm thấy đáng được yêu mà không cần phải đạt đủ điều kiện cho sự chấp nhận đó.
At the heart of personality is the need to feel a sense of being lovable without having to qualify for that acceptance.
Paul Tournier
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên