Old school Easter eggs.

Bài 41: Thiên nhiên trung và nam mĩ

HocTap321 hướng dẫn soạn bài và giải bài tập địa lý 7 bài 41 thiên nhiên trung và nam mĩ trang 127 SGK. Đồng bằng trung tâm Bắc Mĩ là đồng bằng cao ở phía bắc, thấp dần về phía nam.

ĐỊA LÍ LỚP 7 BÀI 41: GIẢI BÀI TẬP THIÊN NHIÊN TRUNG VÀ NAM MĨ

 

I. GỢl Ý TRẢ LỜI CÂU HỎI GIỮA BÀI

Câu 1. Quan sát hình 41.1, cho biết Trung và Nam Mĩ giáp các biển và đại dương nào?

Trả lời:

Trung và Nam Mĩ giáp biển Ca-ri-bê và hai đại dương: Thái Bình Dương và Đại Tây Dương.

Câu 2. Quan sát hình 41.1 và các kiến thức đã học, cho biết:

- Eo đất Trung Mĩ và quần đảo Ảng-ti nằm trong môi trường nào?

- Loại gió thổi quanh năm ở đây là gió gì? Thổi theo hướng nào?

Trả lời:, , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Sự lừa dối của tình yêu ghê sợ hơn tất cả.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên