Disneyland 1972 Love the old s

Bài 3. Thực hành: Vẽ lược đồ Việt Nam

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Luật pháp là mạng nhện mà ruồi lớn thì bay qua còn ruồi con thì mắc kẹt.
Laws are spider webs through which the big flies pass and the little ones get caught.
Balzac
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên