Old school Easter eggs.

Bài 3. Thực hành: Vẽ lược đồ Việt Nam

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Bạo lực là nơi trú ẩn cuối cùng của không đủ năng lực.
Violence is the last refuge of the incompetent.
Isaac Asimov
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên