Polaroid

Bài 3. Thực hành: Vẽ lược đồ Việt Nam

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Chết chẳng là gì. Không sống mới đáng sợ.
It is nothing to die. It is frightful not to live.
Victor Hugo
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên