Ring ring

Bài 3. Thực hành: Vẽ lược đồ Việt Nam

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Hãy yêu mến những người đi tìm sự thật, nhưng hãy thận trọng với những người đã tìm thấy nó.
Cherish those who seek the truth but beware of those who find it.
Voltaire
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên