XtGem Forum catalog

Khảo sát chất lượng lớp 7 đầu năm học 2015-2016 (Trường THCS Hồng Châu)

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Thời gian thay đổi tất cả, chỉ trừ thứ bên trong chúng ta luôn luôn khiến ta thấy ngạc nhiên vì thay đổi.
Time changes everything except something within us which is always surprised by change.
Thomas Hardy
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên