Ring ring

Khảo sát chất lượng lớp 7 đầu năm học 2015-2016 (Trường THCS Hồng Châu)

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Niềm vui luôn luôn đi sau đau khổ.
Joy always came after pain.
Guillaume Apollinaire
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên