Pair of Vintage Old School Fru

Khảo sát chất lượng lớp 7 đầu năm học 2015-2016 (Trường THCS Hồng Châu)

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Hãy là bạn với chính mình, rồi người khác sẽ đến.
Be a friend to thyself, and others will be so too.
Thomas Fuller
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên