Old school Easter eggs.

CHƯƠNG 5: NHÓM HALOGEN. SƠ LƯỢC VỀ HỢP CHẤT CÓ OXI CỦA CLO Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 108 SGK Hóa lớp 10 cơ bản
CHƯƠNG 5: NHÓM HALOGEN. SƠ LƯỢC VỀ HỢP CHẤT CÓ OXI CỦA CLO

Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 108 SGK Hóa lớp 10 cơ bản


Tóm tắt lý thuyết:

Bài 1 :(Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)


Đề bài :


Chọn câu đúng cho các câu sau:


A. Clorua vôi là muối tạo bởi một kim loại liên kết với một loại gốc axit.


B.  Clorua vôi là muối tạo bởi một kim loại liên kết với hai loại gốc axit.


C. Clorua vôi là muối tạo bởi hai kim loại liên kết với một loại gốc axit.


D. Clorua vôi không phải là muối .


Hướng dẫn giải:, , , , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Bạn không chỉ phải chịu trách nhiệm với những gì mình nói, mà cả những gì mình không nói.
You are not only responsible for what you say, but also for what you do not say.
Martin Luther
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên