XtGem Forum catalog

CHƯƠNG 3: LIÊN KẾT HÓA HỌC .LIÊN KẾT ION – TINH THỂ ION. Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 5, 6 trang 60 SGK Hóa lớp 10 cơ bản
CHƯƠNG 3: LIÊN KẾT HÓA HỌC .LIÊN KẾT ION – TINH THỂ ION.

Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 5, 6 trang 60 SGK Hóa lớp 10 cơ bản


Tóm tắt lý thuyết : Liên kết ion – tinh thể ion

I. Khái niệm về liên kết hóa học


1. Khái niệm về liên kết


Trừ trường hợp các khí hiếm, ở điều kiện bình thường các nguyên tử của các nguyên tố không tồn tại ở trạng thái tự do, riêng rẽ mà liên kết với các nguyên tử khác nhau tạo thành phân tử hay tinh thể


2. Quy tắc bát tử (8 electron)


Theo quy tắc bát tử thì các nguyên tử của các nguyên tố có khuynh hướng liên kết với các nguyên tử khác để đạt cấu hình vững bền của các khí hiếm với 8 electron  (hoặc 2 electron với heli) ở lớp ngoài cùng.


II. Các kiểu liên kết.


1. Liên kết ion.

a) Các nguyên tử kim loại có 1, hoặc 2, hoặc 3 electron ở lớp ngoài cùng nên khi đi vào liên kết nó có xu hướng nhường hết số electron lớp ngoài cùng để cho lớp sát cùng trở thành bão hòa và sau khi nhường electron thì phần còn lại trở thành phần tử mang điện tích dương gọi là ion dương (hay cation)


b) Các nguyên tử phi kim có số electron ở lớp ngoài cùng là 5 hoặc 6 hoặc 7 nên khi biến động có xu hướng thu thêm 1, 2, 3 electron vào lớp ngoài cùng để có vỏ electron giống khí hiếm. sau khi thâu thêm electron thì nó trở thành phần tử mang điện âm, gọi là ion âm ( hay anion)., , , , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Một triệu ngôn từ cũng không thể đưa anh quay lại, em biết vì em đã thử. Một triệu giọt nước mắt cũng vậy, em biết vì em đã khóc.
A million words would not bring you back, I know because I've tried. Neither would a million tears, I know because I've cried.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên