Polly po-cket

Chương 3. Dòng điện trong chất bán dẫn – Hướng dẫn giải bài tập 6, 7 trang 106 SGK Vật Lý lớp 11
Hướng dẫn giải bài tập  6, 7 trang  106  SGK Vật Lý lớp 11


ĐỀ BÀI

 


Câu 6: Phát biểu nào dưới đây là chính xác?


Người ta gọi silic là chất bán dẫn vì


A. Nó không phải là kim loại, cũng không phải là điện môi


B. Hạt tải điện trong đó có thể là êlectron và lỗ trống


C. Điện trở suất của nó rất nhạy cảm với nhiệt độ, tạp chất, và các tác nhân ion hoá khác.


D. Cả ba lí do trên


Câu 7: Phát biểu nào sau đây về tranzito là chính xác?, , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Tự lừa gạt bản thân sẽ dẫn tới tự hủy diệt bản thân.
Self
conceit may lead to self
destruction.
Aesop
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên