CHƯƠNG 6: OXI – LƯU HUỲNH. HIDRO SUNFUA – LƯU HUỲNH DIOXIT – LƯU HUỲNH TRIOXIT. Hướng dẫn giải bài tập số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 trang 138-139 SGK Hóa lớp 10 cơ bản
CHƯƠNG 6: OXI – LƯU HUỲNH. HIDRO SUNFUA –  LƯU HUỲNH DIOXIT – LƯU HUỲNH TRIOXIT.

Hướng dẫn giải bài tập số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 trang 138-139 SGK Hóa lớp 10 cơ bản


Tóm tắt lý thuyết

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)


Đề bài :


Lưu huỳnh đioxit có thể tham gia các phản ứng sau :


      SO2 + Br2 + 2H2O   ->   2HBr  +   H2SO4                    (1)


            SO2 + 2H2O   ->  3S +2H2O                                (2)


Câu nào diễn tả không đúng tính chất hóa học của các chất trong những phản ứng trên ?


A.Phản ứng (1) : SO2 là chất khử, Br2 là chất oxi hóa.


B. Phản ứng (2) : SO2 là chất oxi hóa, H2S là chất khử., , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Kẻ khốn cùng nhất trên thế giới này không phải là người không một đồng xu dính túi, mà là kẻ không có nổi một ước mơ.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

Polly po-cket