XtGem Forum catalog

CHƯƠNG 6: OXI – LƯU HUỲNH. HIDRO SUNFUA – LƯU HUỲNH DIOXIT – LƯU HUỲNH TRIOXIT. Hướng dẫn giải bài tập số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 trang 138-139 SGK Hóa lớp 10 cơ bản
CHƯƠNG 6: OXI – LƯU HUỲNH. HIDRO SUNFUA –  LƯU HUỲNH DIOXIT – LƯU HUỲNH TRIOXIT.

Hướng dẫn giải bài tập số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 trang 138-139 SGK Hóa lớp 10 cơ bản


Tóm tắt lý thuyết

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)


Đề bài :


Lưu huỳnh đioxit có thể tham gia các phản ứng sau :


      SO2 + Br2 + 2H2O   ->   2HBr  +   H2SO4                    (1)


            SO2 + 2H2O   ->  3S +2H2O                                (2)


Câu nào diễn tả không đúng tính chất hóa học của các chất trong những phản ứng trên ?


A.Phản ứng (1) : SO2 là chất khử, Br2 là chất oxi hóa.


B. Phản ứng (2) : SO2 là chất oxi hóa, H2S là chất khử., , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Sự kiên nhẫn của ngày hôm nay có thể biến những nản lòng của ngày hôm qua thành khám phá của ngày mai. Những mục đích của ngày hôm nay có thể biến những thất bại của ngày hôm qua thành quyết tâm của ngày mai.
Today's patience can transform yesterday's discouragements into tomorrow's discoveries. Today's purposes can turn yesterday's defeats into tomorrow's determination.
William Arthur Ward
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên