Duck hunt

CHƯƠNG 6: OXI – LƯU HUỲNH. HIDRO SUNFUA – LƯU HUỲNH DIOXIT – LƯU HUỲNH TRIOXIT. Hướng dẫn giải bài tập số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 trang 138-139 SGK Hóa lớp 10 cơ bản
CHƯƠNG 6: OXI – LƯU HUỲNH. HIDRO SUNFUA –  LƯU HUỲNH DIOXIT – LƯU HUỲNH TRIOXIT.

Hướng dẫn giải bài tập số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 trang 138-139 SGK Hóa lớp 10 cơ bản


Tóm tắt lý thuyết

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)


Đề bài :


Lưu huỳnh đioxit có thể tham gia các phản ứng sau :


      SO2 + Br2 + 2H2O   ->   2HBr  +   H2SO4                    (1)


            SO2 + 2H2O   ->  3S +2H2O                                (2)


Câu nào diễn tả không đúng tính chất hóa học của các chất trong những phản ứng trên ?


A.Phản ứng (1) : SO2 là chất khử, Br2 là chất oxi hóa.


B. Phản ứng (2) : SO2 là chất oxi hóa, H2S là chất khử., , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Ta yêu ta mặc dù những lỗi lầm của ta, và ta cũng phải yêu bạn ta như vậy.
Ngạn ngữ Pháp
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên