Insane

CHƯƠNG 3: LIÊN KẾT HÓA HỌC .LUYỆN TẬP : LIÊN KẾT HÓA HỌC. Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 trang 76 SGK Hóa lớp 10 cơ bản

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Anh muốn nằm dưới chân em và chết trong tay em.
I should like to lie at your feet and die in your arms.
Voltaire
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên