XtGem Forum catalog

CHƯƠNG 3: LIÊN KẾT HÓA HỌC .TINH THỂ NGUYÊN TỬ VÀ TINH THỂ PHÂN TỬ Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 71 SGK Hóa lớp 10 cơ bản
CHƯƠNG 3: LIÊN KẾT HÓA HỌC .TINH THỂ NGUYÊN TỬ VÀ TINH THỂ PHÂN TỬ.

Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 71 SGK Hóa lớp 10 cơ bản


Tóm tắt lý thuyết : Tinh thể nguyên tử và tinh thể phân tử

Bài 1.(Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)


Đề bài :


Tìm câu sai trong các câu sau:


A. Kim cương là một dạng thù hình của cacbon, thuộc loại tinh thể nguyên tử.


B. Trong mạng tinh thể nguyên tử, các nguyên tử được phân bố luân phiên đều đặn theo một trật tự nhất định.


C. Lực liên kết giữa các nguyên tử trong tinh thể nguyên tử là liên kết yếu.


D. Tinh thể nguyên tử bền vững, rất cứng, nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ sôi cao.


Hướng dẫn giải:, , , , , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Cùng bước với một người bạn trong bóng tối tốt hơn là bước một mình trong ánh sáng.
Walking with a friend in the dark is better than walking alone in the light.
Helen Keller
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên