XtGem Forum catalog

CHƯƠNG 3: LIÊN KẾT HÓA HỌC .TINH THỂ NGUYÊN TỬ VÀ TINH THỂ PHÂN TỬ Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 71 SGK Hóa lớp 10 cơ bản
CHƯƠNG 3: LIÊN KẾT HÓA HỌC .TINH THỂ NGUYÊN TỬ VÀ TINH THỂ PHÂN TỬ.

Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 71 SGK Hóa lớp 10 cơ bản


Tóm tắt lý thuyết : Tinh thể nguyên tử và tinh thể phân tử

Bài 1.(Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)


Đề bài :


Tìm câu sai trong các câu sau:


A. Kim cương là một dạng thù hình của cacbon, thuộc loại tinh thể nguyên tử.


B. Trong mạng tinh thể nguyên tử, các nguyên tử được phân bố luân phiên đều đặn theo một trật tự nhất định.


C. Lực liên kết giữa các nguyên tử trong tinh thể nguyên tử là liên kết yếu.


D. Tinh thể nguyên tử bền vững, rất cứng, nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ sôi cao.


Hướng dẫn giải:, , , , , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Tôi không quan tâm nhiều tới cái đẹp hay sự hoàn hảo. Tôi không quan tâm tới những thế kỷ oai hùng. Tất cả những gì tôi quan tâm là cuộc sống, sự đấu tranh và sự mãnh liệt.
I am little concerned with beauty or perfection. I don't care for the great centuries. All I care about is life, struggle, intensity.
Emile Zola
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên