Disneyland 1972 Love the old s

CHƯƠNG 3: LIÊN KẾT HÓA HỌC .TINH THỂ NGUYÊN TỬ VÀ TINH THỂ PHÂN TỬ Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 71 SGK Hóa lớp 10 cơ bản
CHƯƠNG 3: LIÊN KẾT HÓA HỌC .TINH THỂ NGUYÊN TỬ VÀ TINH THỂ PHÂN TỬ.

Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 71 SGK Hóa lớp 10 cơ bản


Tóm tắt lý thuyết : Tinh thể nguyên tử và tinh thể phân tử

Bài 1.(Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)


Đề bài :


Tìm câu sai trong các câu sau:


A. Kim cương là một dạng thù hình của cacbon, thuộc loại tinh thể nguyên tử.


B. Trong mạng tinh thể nguyên tử, các nguyên tử được phân bố luân phiên đều đặn theo một trật tự nhất định.


C. Lực liên kết giữa các nguyên tử trong tinh thể nguyên tử là liên kết yếu.


D. Tinh thể nguyên tử bền vững, rất cứng, nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ sôi cao.


Hướng dẫn giải:, , , , , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Tri thức trong đầu và đạo đức trong tim, thời gian cống hiến để nghiên cứu và lao động thay vì hình thức và lạc thú, đó là cách để trở nên hữu dụng, và nhờ vậy, có được hạnh phúc.
Knowledge in the head and virtue in the heart, time devoted to study or business, instead of show and pleasure, are the way to be useful and consequently happy.
John Adams
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên