80s toys - Atari. I still have

Unit 15: COMPUTERS – Máy vi tính. Hướng dẫn giải bài tập số 1, 2 trang 142 SGK Tiếng anh lớp 8 cơ bản.
WRITE. Unit 15: COMPUTERS – Máy vi tính. Hướng dẫn giải bài tập số 1, 2 trang 142 SGK Tiếng anh lớp 8 cơ bản.


Task 1 :(Hướng dẫn giải bài tập trang 142 SGK)

Đề bài:


Match the words with the numbers in the picture.


(Ghép các từ cho sẵn với các con số trong bức tranh).


Unit 15: COMPUTERS – Máy vi tính. Hướng dẫn giải bài tập số 1, 2 trang 142 SGK Tiếng anh lớp 8 cơ bản.


Câu hỏi và hướng dẫn câu trả lời.


a – 6             b-1           c- 4               d-2


e-3                   f-5


Task 2 :(Hướng dẫn giải bài tập trang 142 SGK), , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Nếu trái tim bạn là một đóa hồng, miệng bạn sẽ thốt ra những lời ngát hương.
Ngạn ngữ Nga
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên