Insane

Lịch Sử 9 -Bài 29:CẢ NƯỚC TRỰC TIẾP CHIẾN ĐẤU CHỐNG MỸ, CỨU NƯỚC ( 1965- 1973) Phần 1Sử 9 -Bài 29:CẢ NƯỚC TRỰC TIẾP CHIẾN ĐẤU CHỐNG MỸ, CỨU NƯỚC ( 1965- 1973) Phần 1

I. CHIẾN ĐẤU CHỐNG CHIẾN LƯỢC “CHIẾN TRANH CỤC BỘ” CỦA MỸ ( 1965-1968).Lịch Sử 9 -Bài 29:CẢ NƯỚC TRỰC TIẾP CHIẾN ĐẤU CHỐNG MỸ, CỨU NƯỚC ( 1965- 1973) Phần 1Lược dồ miền Nam chống “Chiến tranh cục bộ” của Mỹ1.Chiến lược:Chiến tranh cục bộ” 1965-1968 của Mỹ ở miền Nam .Nhằm thay cho chiến lược “ chiến tranh đặc biệt “ đã bị phá sản ở miền Nam , đế quốc Mỹ tiến hành “Chiến tranh cục bộ “*Thủ đoạn của Mỹ :Chiến lược “Chiến tranh cục bộ” là hình thức chiến tranh xâm lược của Mỹ ở miền Nam được tiến hành bằng :- Lực lượng quân Mỹ , quân đồng minh ,quân Sài gòn .Quân Mỹ giữ vai trò quan trọng.-Quân Mỹ hành quân “tìm diệt” đánh vào căn cứ quân giải phóng .-Mở 2 cuộc phản công vào mùa khô 1965-1966;1966-1967 bằng các cuộc hành quân “tìm diệt “ và “bình định”.-Mở ngay cuộc hành quân vào căn cứ của quân giải phóng Vạn Tường ( Quảng NgãiLịch Sử 9 -Bài 29:CẢ NƯỚC TRỰC TIẾP CHIẾN ĐẤU CHỐNG MỸ, CỨU NƯỚC ( 1965- 1973) Phần 1Lược đồ trận vạn Tường (8-1965)2. Quân dân miền Nam chiến đấu chống chiến lược “Chiến tranh cục bộ “ của Mỹ a. Chiến thắng Vạn Tường ở Quảng Ngãi (8-1965) , đã mở đầu cao trào :”Tìm Mỹ mà đánh , tìm ngụy mà diệt”.Mở đầu cho chiến thắng chiến lược”Chiếntranh cục bộ”b. Quân dân miền Nam chiến thắng ở Mùa khô thứ nhất 1965-1966:+Mỹ mở 5 cuộc hành quân “tìm diệt” vào Khu V và miền Đông Nam Bộ để đánh bại quân giải phóng .+Quân dân ta đánh địch trên mọi hướng ,tiến công chúng trên khắp mọi nơi .c. Quân dân miền Nam chiến thắng ở Mùa khô thứ hai 1966-1967 :Mỹ , quân đội Sài gòn và đồng minh: mở 3 cuộc hành quân lớn “tìm diệt” và “bình định “nhắm vào miền Đông Nam Bộ , lớn nhất là cuộc hành quân Gian Xơn Xi ti ,nhằm tiêu diệt chủ lực và cơ quan đầu não của ta ,+ Quân dân ta phản công đánh bại ba cuộc hành quân lớn “tìm diệt “ và “bình định” của Mỹ , lớn nhất là cuộc hành quân Gian Xơn Xi tiKết quả :sau hai mùa khô , ta loại 24 vạn tên địch , bắn rơi và phá hủy hơn 2.700 máy bay , phá hủy hơn 2.200 xe tăng và xe bọc thép, hơn 3.400 ô tô.d. Tại nông thôn và thành thị :+ Diệt bọn ác ôn, phá “ấp chiến lược “, đòi Mỹ rút về nước , đòi tự do dân chủ .+ Vùng giải phóng được mở rộng , uy tín Mặt Trận Dân Tộc Giải phóng Miền Nam được nâng cao trên trường quốc tế .Lịch Sử 9 -Bài 29:CẢ NƯỚC TRỰC TIẾP CHIẾN ĐẤU CHỐNG MỸ, CỨU NƯỚC ( 1965- 1973) Phần 1Bản đồ ở Tổng hành dinh Bộ Quốc phòng về cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968Lịch Sử 9 -Bài 29:CẢ NƯỚC TRỰC TIẾP CHIẾN ĐẤU CHỐNG MỸ, CỨU NƯỚC ( 1965- 1973) Phần 13.Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968 :* Hòan cảnh lịch sử :1968 so sánh lực lượng thay đổi có lợi cho ta , ta lợi dụng mâu thuẫn trong năm bầu cử Tổng Thống Mỹ.* Mục tiêu :-Tiêu diệt một bộ phận quân Mỹ ,quân đồng minh, đánh sập ngụy quân,ngụy quyền .-Buộc Mỹ phải đàm phán và rút quân về nước .Diễn biến : - Đêm 30 rạng 31-1-1968 ta tấn công vào các đô thị ở miền Nam . -Tại Sài gòn quân ta tấn công vào tòa Đại Sứ Mỹ , Dinh Độc lập, bộ Tổng tham mưu, sân bay Sài gòn của địch .Ý nghĩa :- Mặc dù có những tổn thất do thiếu sót trong chỉ đạo, nhưng có ý nghĩa to lớn-Làm lung lay ý chí xâm lược của quân Mỹ , buộc Mỹ phải thừa nhận sự thất bai của “Chiến tranh cục bộ”.- Mỹ chấm dứt không điều kiện chiến tranh phá hoại miền Bắc .- Mỹ chịu đến hội nghị Pa ri để bàn về chấm dứt chiến tranh xâm lược .* Hạn chế của ta trong đợt Tổng tiến công và nổi dậy năm 1968 là :- Chủ quan trong việc đánh giá tình hình .

- Đề ra yêu cầu chưa thật sát với tình hình thực tế .

- Chưa chuyển hướng kịp thời khi tình thế bất lợi cho ta .* So sánh chiến lược “Chiến tranh đặc biệt “ và chiến lược “ Chiến tranh cục bộ “ của Mỹ .
, , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Đối với kẻ tự hại thân dầu nói cũng bằng thừa. Đối với kẻ tự liều thân dầu giúp cũng vô ích.
Mạnh Tử
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên