CHƯƠNG 5: NHÓM HALOGEN – CLO. Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trang 101 SGK Hóa lớp 10 cơ bản

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Ruồi chết vì mật ngọt. Đàn bà chết vì đàn ông khéo. Đàn ông chết vì đàn
bà đẹp. Còn cha mẹ chết vì con bất hiếu.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

The Soda Pop