XtGem Forum catalog

Soạn bài: Lập kế hoạch cá nhân

HocTap321 hướng dẫn Soạn bài: Lập kế hoạch cá nhân ngữ văn lớp 10
Hướng dẫn soạn bài: Lập kế hoạch cá nhân


Luyện tập


Câu 1: Nhận xét bản kết hoạch cá nhân SGK


   Văn bản này chưa phải là một kế hoạch cá nhân hoàn chỉnh. Văn bản này thiếu các phần như mục tiêu phấn đấu, cách thức tiến hành, dự kiến kết quả đạt được… Điều đó là do nó chỉ là một bản kế hoạch cá nhân đơn giản ghi lại những công việc hằng ngày có tính chất lặp lại.


Câu 2: Về kế hoạch chuẩn bị đại hội Chi đoàn của bạn Thu


   Kế hoạch cá nhân của bạn Thu chưa thể hiện được nội dung công việc (theo yêu cầu của một Đại Hội Chi đoàn) một cách đầy đủ. Công việc chưa được phân công cụ thể, chi tiết. Dự kiến thời gian còn chung chung. Có thể hoàn thiện lại như sau:


MẪUKẾ HOẠCH CHUẨN BỊ ĐẠI HỘI
CHI ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH

Chi đoàn:
Trường
Năm học:
Người lập kế hoạch: Nguyễn Thị Thu
Chức vụ: Bí thư chi đoàn


I. Nội dung công việc.
1. Viết dự thảo báo cáo.
2. Dự kiến nội dung của đại hội và cách thức tiến hành.
3. Xin ý kiến của Ban chấp hành đoàn trường và GV chủ nhiệm.
4. Họp Ban chấp hành để phân công công việc.
II. Thời gian thực hiện
Hoàn thành trước kì đại hội.

Câu 3. Lập kế hoạch tham gia khóa học đào tạo tin học của trường.


MẪUKẾ HOẠCH THAM GIA KHÓA TIN HỌC CỦA TRƯỜNG
Họ và tên:

1. Mục tiêu phấn đấu
- Soạn thảo được văn bản trên máy vi tính.
- Có những hiểu biết về cài đặt, bảo trì máy vi tính.
2. Kế hoạch cụ thể
Nội dung công việc: Yêu cầu Cách thực hiện Thời gian
Ghi tên đăng kí khóa học: Đăng kí với lớp trưởng Trước thời hạn
Sắp xếp thời gian: Không trùng với thời gian chính khóa. Kiểm tra lại thời
khóa biểu để sắp xếp thời gian hợp lí. Trước khi đăng kí.
Thuê máy để luyện thêm: Chỗ thuê rẻ, gần nhà. Thuê và ngày chủ nhật. Trong quá trình học

Soạn bài: Lập kế hoạch cá nhân

Các bài soạn văn lớp 10 hay khác:


, , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Thái cực sinh lưỡng nghi, lưỡng nghị tứ tượng, tứ tượng sinh bát quái, bát quái sinh vạn vật.
Lão Tử
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên