Unit 4 Learning a foreign Language: Write

Hướng dẫn các bạn giải bài tập tiếng anh lớp 9 trang 38 unit 4 learning a foreign language write. A letter of inquiry is a request for information or action. In all formal letters, you must include the addresses of the writer and the recipient.

UNIT 4: LEARNING A FOREIGN LANGUAGE

WRITE (VIẾT)

 

A letter of inquiry is a request for information or action. In all formal letters, you must include the addresses of the writer and the recipient.

Thư hỏi thông tin là một lá thư yêu cầu cung cấp thông tin hay một sự việc. Trong tất cả các thư trang trọng, bạn phải đính kèm địa chỉ người viết và người nhận)

a) Read this letter (Đọc lá thư này)

                                                                                                              25 Lê Duẩn, Quận 1

                                                                                                              Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

                                                                                                              Ngày 17 tháng 04 năm 2003

       Kính thưa ông,, , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Thật khó phân định ai là người sẽ hại bạn nhiều nhất: kẻ thù vô cùng ác ý hay bạn bè cực kỳ thiện chí.
It is difficult to say who do you the most harm: enemies with the worst intentions or friends with the best.
Edward Bulwer
Lytton
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

Polaroid