Unit 4 Learning a foreign Language: Write

Hướng dẫn các bạn giải bài tập tiếng anh lớp 9 trang 38 unit 4 learning a foreign language write. A letter of inquiry is a request for information or action. In all formal letters, you must include the addresses of the writer and the recipient.

UNIT 4: LEARNING A FOREIGN LANGUAGE

WRITE (VIẾT)

 

A letter of inquiry is a request for information or action. In all formal letters, you must include the addresses of the writer and the recipient.

Thư hỏi thông tin là một lá thư yêu cầu cung cấp thông tin hay một sự việc. Trong tất cả các thư trang trọng, bạn phải đính kèm địa chỉ người viết và người nhận)

a) Read this letter (Đọc lá thư này)

                                                                                                              25 Lê Duẩn, Quận 1

                                                                                                              Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

                                                                                                              Ngày 17 tháng 04 năm 2003

       Kính thưa ông,, , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Ngoài cái chết ra thì tất cả mọi thứ đến nhanh đều là tốt cả.
Ngạn ngữ Nga
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

Snack's 1967