XtGem Forum catalog

Unit 14: WONDERS OF THE WORLD – Kì quan của thế giới. Hướng dẫn giải bài tập số 1 trang 134 SGK Tiếng anh lớp 8 cơ bản.
READ. Unit 14: WONDERS OF THE WORLD – Kì quan của thế giới. Hướng dẫn giải bài tập số 1 trang 134 SGK Tiếng anh lớp 8 cơ bản.


READ

Centuries ago in Ancient Greece, a man by the name of Antipater of Sidon compiled a list of what he thought were the seven wonders of the world. The seven included the Hanging Gardens of Babylon in present-day Iraq, the Statue of Zeus in Greece, and the Pyramid of Cheops in Egypt. The pyramid is the only wonder you can still see today.


Many people claim that there were other wonders, which the ancient Greeks knew nothing about. These include the Great Wall of China, the Taj Mahal in India and Angkor Wat in Cambodia.


Angkor Wat should really be known as a wonder because it is the largest temple in the world. The temple was built around the year 1100 to honor a Hindu God, but over the next three centuries it became a Buddhist religious center. The area surrounding the temple, Angkor Thom, used to be the royal capital city.


In the early 15th century, the Khmer rulers moved to Phnom Penh and Angkor was quiet. It now is a famous tourist attraction.


DỊCH


Cách đây hàng thế kỉ ờ Hy Lạp cổ đại có một người tên là Antipater thành Sidon đã biên soạn một danh mục cho biết về bảy kì quan của thế giới là gì. Bảy kì quan này bao gồm Vườn treo Babylon ờ Iraq ngày nay. Tượng Thần Zeus ở Hy Lạp và Kim tự tháp Cheops ờ Ai Cập. Kim tự tháp này là kì quan duy nhất bạn có thể thấy được cho đến tận bây giờ.


Nhiều người tuyên bố rằng còn có nhiều kì quan khác nữa mà người Hy Lạp cổ đại không biết đến. Những ki quan này bao gồm Vạn Lý Trường Thành của Trung Quốc, đền thờ Taj Mahal ở Ấn Độ và Angkor Wat ờ Cam pu chia.


Angkor Wat thật sự được biết đến như một kì quan vì nó là ngôi đền lớn nhất thế giới. Ngôi đền này được xây vào khoảng năm 1100 để tôn thờ vị thần đạo Hindu, nhưng hơn 3 thế kỉ sau đó nó trở thành trung tâm tín ngưỡng Phật giáo. Vùng đất xung quanh đền. Angkor Thom đã từng là thành phố thủ đô của hoàng gia., ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Thiên tài luôn luôn thấy mình sinh ra sớm hơn một thế kỷ.
Genius always finds itself a century too early.
Ralph Waldo Emerson
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên