Pair of Vintage Old School Fru

Đáp án và đề kiểm tra kì 1 môn Lịch Sử 8 trường THCS Hợp Long năm 2015

HocTap321 chia sẻ Đáp án và đề kiểm tra kì 1 môn Lịch Sử 8 trường THCS Hợp Long năm 2015

Đề kiểm tra học kì 1 môn Lịch Sử lớp 8 có đáp án chi tiết Trường THCS Hợp Long năm học 2015 – 2016. Đề gồm 3 câu tự luận. Thời gian làm bài 45 phút. Thầy cô và các em tham khảo như sau.

Xem thêm: Đề kiểm tra học kì môn Địa Lý 8 có đáp án

Trường THCS HỢP LONG
Đề Kiểm Tra Học Kì 1

Môn: Lịch Sử – Lớp 8

Thời gian làm bài 45 phút

Câu 1: (2,0 điểm)

Vì sao khu vực Đông Nam Á trở thành đối tượng xâm lược của các nước tư bản phương Tây?

Câu 2 (4 điểm)

Trình bày những nét chính về tình hình nước Nga vào đầu thế kỷ XX? Vì sao năm 1917, nước Nga lại có hai cuộc cách mạng?

Câu 3: (4 điểm)

Kinh tế Mĩ phát triển như thế nào trong thập niên 20 của thế kỷ XX? Nội dung chủ yếu của chính sách mới của Rudơven?, , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Tất cả mọi người đều có quyền bình đẳng với tự do, tài sản của mình và sự bảo vệ của pháp luật.
All men have equal rights to liberty, to their property, and to the protection of the laws.
Voltaire
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên