Ring ring

Đáp án và đề kiểm tra kì 1 môn Lịch Sử 8 trường THCS Hợp Long năm 2015

HocTap321 chia sẻ Đáp án và đề kiểm tra kì 1 môn Lịch Sử 8 trường THCS Hợp Long năm 2015

Đề kiểm tra học kì 1 môn Lịch Sử lớp 8 có đáp án chi tiết Trường THCS Hợp Long năm học 2015 – 2016. Đề gồm 3 câu tự luận. Thời gian làm bài 45 phút. Thầy cô và các em tham khảo như sau.

Xem thêm: Đề kiểm tra học kì môn Địa Lý 8 có đáp án

Trường THCS HỢP LONG
Đề Kiểm Tra Học Kì 1

Môn: Lịch Sử – Lớp 8

Thời gian làm bài 45 phút

Câu 1: (2,0 điểm)

Vì sao khu vực Đông Nam Á trở thành đối tượng xâm lược của các nước tư bản phương Tây?

Câu 2 (4 điểm)

Trình bày những nét chính về tình hình nước Nga vào đầu thế kỷ XX? Vì sao năm 1917, nước Nga lại có hai cuộc cách mạng?

Câu 3: (4 điểm)

Kinh tế Mĩ phát triển như thế nào trong thập niên 20 của thế kỷ XX? Nội dung chủ yếu của chính sách mới của Rudơven?, , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Xuất thân và sự giàu sang kết hợp cùng nhau đã thắng thế đạo đức và tài năng trong mọi thời đại.
Birth and wealth together have prevailed over virtue and talent in all ages.
John Adams
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên