Đáp án và đề kiểm tra kì 1 môn Lịch Sử 8 trường THCS Hợp Long năm 2015

HocTap321 chia sẻ Đáp án và đề kiểm tra kì 1 môn Lịch Sử 8 trường THCS Hợp Long năm 2015

Đề kiểm tra học kì 1 môn Lịch Sử lớp 8 có đáp án chi tiết Trường THCS Hợp Long năm học 2015 – 2016. Đề gồm 3 câu tự luận. Thời gian làm bài 45 phút. Thầy cô và các em tham khảo như sau.

Xem thêm: Đề kiểm tra học kì môn Địa Lý 8 có đáp án

Trường THCS HỢP LONG
Đề Kiểm Tra Học Kì 1

Môn: Lịch Sử – Lớp 8

Thời gian làm bài 45 phút

Câu 1: (2,0 điểm)

Vì sao khu vực Đông Nam Á trở thành đối tượng xâm lược của các nước tư bản phương Tây?

Câu 2 (4 điểm)

Trình bày những nét chính về tình hình nước Nga vào đầu thế kỷ XX? Vì sao năm 1917, nước Nga lại có hai cuộc cách mạng?

Câu 3: (4 điểm)

Kinh tế Mĩ phát triển như thế nào trong thập niên 20 của thế kỷ XX? Nội dung chủ yếu của chính sách mới của Rudơven?, , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Cuộc sống mà không có tình yêu thì không còn là cuộc sống nữa.
A life without love is no life at all.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

Polly po-cket