XtGem Forum catalog

Unit 7 Saving Energy: Speaking

Hướng dẫn các bạn giải bài tập tiếng anh unit 7 lop 9 saving energy speaking trang 58. Look at the expressions in the tables and pictures. Make suggestions about how to save money.

UNIT 7: SAVING ENERGY

SPEAKING (NÓI)

 

a. Look at the expressions in the tables and pictures. Make suggestions about how to save money.

(Hãy nhìn những thành ngữ trong bảng và hình vẽ. Đưa ra những đề nghị về việc làm thế nào tiết kiệm năng lượng)

Example: I think we should turn off the faucet.

(Tôi đề nghị chúng ta nên tắt vòi nước)

I suggest Fixing the faucer. (Tôi đề nghị sửa vòi nước)


, ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Sự kiện chính trong cuộc đời là ngày mà chúng ta bắt gặp một khối óc khiến chúng ta kinh ngạc.
A chief event of life is the day in which we have encountered a mind that startled us.
Ralph Waldo Emerson
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên