Duck hunt

Cơ sở khoa học của các biện pháp tránh thai

HocTap321 hướng dẫn giải bài tập sinh học 8 bài 63 cơ sở khoa học của các biện pháp tránh thai câu 1, 2, 3 trong SGK. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu các biện pháp tránh thai nhé các bạn.

BÀI 63: GIẢI BÀI TẬP CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA CÁC BIỆN PHÁP TRÁNH THAI

I. GIẢI ĐÁP CÁC LỆNH

1. Lệnh mục I

- Hãy phân tích ý nghĩa cuộc vận động sinh đẻ có kế hoạch trong kế hoạch hoá gia đình.

- Thực hiện cuộc vận động đó bằng cách nào?

- Cuộc vận động đó có ý nghĩa gì?

- Điều gì sẽ xảy ra nếu có thai ở tuổi còn đang đi học?

Trả lời:

* Sinh đẻ có kế hoạch mang lại nhiều lợi ích cho mọi thành viên trong gia đình và cho đất nước.

Sinh đẻ có kế hoạch giúp nâng cao được chất lượng cuộc sống cả vật chất và tinh thần đối với mọi thành viên trong gia đình như dễ cải thiện điều kiện kinh tế, có điểu kiện chăm lo sức khoẻ, học hành, giải trí...., ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Cái chết không bao giờ khiến người thông thái ngạc nhiên, anh ta luôn sẵn sàng lên đường.
Death never takes the wise man by surprise, he is always ready to go.
La Fontaine
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên