Polly po-cket

Unit 3: A trip to the Countryside

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Trong mơ ước có mặt tốt hơn thực tại; trong thực tại có mặt tốt hơn mơ ước. Hạnh phúc đầy đủ là sự kết hợp cả mơ ước lẫn thực tại.
Leo Tolstoy
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên