Teya Salat

Unit 3: A trip to the Countryside

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Còn có trạng thái tồi tệ hơn mù lòa, đó là thấy thứ không thực sự tồn tại.
There is a condition worse than blindness, and that is, seeing something that isn't there.
Thomas Hardy
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên