The Soda Pop

Unit 3: A trip to the Countryside

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Khi lửa cháy trong linh hồn con người, không điều gì là không thể.
Man is so made that when anything fires his soul, impossibilities vanish.
La Fontaine
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên