Unit 5 The Media: Getting Started

Hướng dẫn các bạn giải bài tập unit 5 tiếng anh lớp 9 the media getting started lớp 40. Work with a partner. Ask and answer questions about your favourite activities and how much time you spend on each activity.

UNIT 5: THE MEDIA

GETTING STARTED

 

Work with a partner. Ask and answer questions about your favourite activities and how much time you spend on each activity.

(Làm việc với bạn cùng học. Hỏi và đáp về các hoạt động ưa thích của em và thời gian em dành cho mỗi hoạt động là bao lâu)

Watching TV reading newspapers listening to the radio reading magazines using the Internet

a) A : Which of these is your favourite activity in your free time ?

B : Reading newspapers

A : How many hours a week do you spend reading newspapers ?

B : About 4 or 5 hours, I guess., , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Thần tốc, thần tốc hơn nữa; táo bạo, táo bạo hơn nữa...
Võ Nguyên Giáp
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

Duck hunt