Insane

Speaking Unit 5 Lớp 12 Trang 55

HocTap321 hướng dẫn soạn bài và giải bài tập tiếng anh lớp 12 Unit 5 Higher Education Speaking trang 55 SGK. Em hãy đánh dấu những giấy tờ cần thiết có trong hồ sơ xỉn thi tuyến vào học các trường đại học ở Việt Nam. Ghi dấu (✓) vào các yêu cầu bắt buộc.

 UNIT 5: HIGHER EDUCATION

SPEAKING (NÓI)

 

Task 1. Em hãy đánh dấu những giấy tờ cần thiết có trong hồ sơ xỉn thi tuyến vào học các trường đại học ở Việt Nam. Ghi dấu () vào các yêu cầu bắt buộc.

Đáp án.

application form

an identity card

 a copy of the originals of school certificate

a birth certificate

 a copy of full records of your performance at school, , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Một trong những bằng chứng rõ nét nhất cho tình bạn mà một người có thể dành cho người khác là nhẹ nhàng nói với bạn mình khuyết điểm của anh ta. Nếu có thứ gì hơn thế thì đấy chính là lắng nghe với sự biết ơn và sửa chữa sai lầm đó.
One of the surest evidences of friendship that one individual can display to another is telling him gently of a fault. If any other can excel it, it is listening to such a disclosure with gratitude, and amending the error.
Edward Bulwer
Lytton
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên