Speaking Unit 5 Lớp 12 Trang 55

HocTap321 hướng dẫn soạn bài và giải bài tập tiếng anh lớp 12 Unit 5 Higher Education Speaking trang 55 SGK. Em hãy đánh dấu những giấy tờ cần thiết có trong hồ sơ xỉn thi tuyến vào học các trường đại học ở Việt Nam. Ghi dấu (✓) vào các yêu cầu bắt buộc.

 UNIT 5: HIGHER EDUCATION

SPEAKING (NÓI)

 

Task 1. Em hãy đánh dấu những giấy tờ cần thiết có trong hồ sơ xỉn thi tuyến vào học các trường đại học ở Việt Nam. Ghi dấu () vào các yêu cầu bắt buộc.

Đáp án.

application form

an identity card

 a copy of the originals of school certificate

a birth certificate

 a copy of full records of your performance at school, , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Người hạnh phúc mong mọi người hạnh phúc. Khi ta càng nhận hưởng thụ, hạnh phúc càng vĩnh viễn xa rời ta. Hạnh phúc duy nhất lâu bền là lòng kiên nhẫn, nhiệt tình theo đuổi chân lý. Hạnh phúc luôn ở nơi ta có thể đạt tới được. Ta chỉ cần thò tay ra sẽ bắt được nó.
Ngạn ngữ Pháp
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

XtGem Forum catalog