Old school Swatch Watches

Speaking Unit 5 Lớp 12 Trang 55

HocTap321 hướng dẫn soạn bài và giải bài tập tiếng anh lớp 12 Unit 5 Higher Education Speaking trang 55 SGK. Em hãy đánh dấu những giấy tờ cần thiết có trong hồ sơ xỉn thi tuyến vào học các trường đại học ở Việt Nam. Ghi dấu (✓) vào các yêu cầu bắt buộc.

 UNIT 5: HIGHER EDUCATION

SPEAKING (NÓI)

 

Task 1. Em hãy đánh dấu những giấy tờ cần thiết có trong hồ sơ xỉn thi tuyến vào học các trường đại học ở Việt Nam. Ghi dấu () vào các yêu cầu bắt buộc.

Đáp án.

application form

an identity card

 a copy of the originals of school certificate

a birth certificate

 a copy of full records of your performance at school, , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Khó kiếm được người bạn trong một năm, nhưng dễ xúc phạm bạn trong một giờ.
Ngạn ngữ Trung Quốc
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên