Speaking Unit 5 Lớp 12 Trang 55

HocTap321 hướng dẫn soạn bài và giải bài tập tiếng anh lớp 12 Unit 5 Higher Education Speaking trang 55 SGK. Em hãy đánh dấu những giấy tờ cần thiết có trong hồ sơ xỉn thi tuyến vào học các trường đại học ở Việt Nam. Ghi dấu (✓) vào các yêu cầu bắt buộc.

 UNIT 5: HIGHER EDUCATION

SPEAKING (NÓI)

 

Task 1. Em hãy đánh dấu những giấy tờ cần thiết có trong hồ sơ xỉn thi tuyến vào học các trường đại học ở Việt Nam. Ghi dấu () vào các yêu cầu bắt buộc.

Đáp án.

application form

an identity card

 a copy of the originals of school certificate

a birth certificate

 a copy of full records of your performance at school, , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Để sống, chúng ta phải tranh đấu không ngừng, chúng ta phải có lòng can đảm để hạnh phúc.
To live we must conquer incessantly, we must have the courage to be happy.
Henri Frederic Amiel
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

Lamborghini Huracán LP 610-4 t