Polly po-cket

Bài 7: Bài tập chương I
Chương I: Các thí nghiệm của Menden – Ôn tập chương I – Hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học 9 trang 22 23


Câu 1 : 

Ở chó, lông ngắn trội hoàn toàn so với lông dài.


p : Lông ngắn thuần chủng X Lông dài, kết quả ở F1 như thế nào trong các trường


hợp sau đây ?


a)  Toàn lông ngắn


b)   Toàn lông dài


c)   1 lông ngắn : 1 lông dài


d)   3 lông ngắn : 1 lông dài


Đáp án a, ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Tình yêu là một vị thần trẻ con. Hễ khi đã yêu thì dù là bậc thánh cũng biến thành một đứa trẻ con không hơn không kém.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên