Polaroid

Bài 44: Ảnh hưởng lẫn nhau giữa các sinh vật
Chương I: Sinh vật và môi trường – Ảnh hưởng lẫn nhau giữa các sinh vật – Hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học 9 trang 134


1. Các sinh vật cùng loài hỗ trợ và cạnh tranh lẫn nhau trong những điều kiện:

+ Hỗ trợ khi sinh vật sống với nhau thành nhỏm tại nơi có diện tích (hoặc thể tích) hợp lí và có nguồn sông đầy đủ.


+ Cạnh tranh khi gặp điều kiện bất lợi như số lượng cá thể quá cao dẫn tới thiếu thức ăn, nơi ở…


2. Quan hệ giữa các cá thể trong hiện tượng tự tỉa ở thực vật là mối quan hệ gì? Trong điểu kiện nào hiện tượng tự tỉa diễn ra mạnh mẽ?


Tự tỉa là kết quả của cạnh tranh cùng loài và cả khác loài, xuất hiện mạnh mẽ khi cây mọc dày thiếu ánh sáng.


3. Hãy tìm thêm các ví dụ minh họa quan hệ hỗ trợ đối địch của các sinh vật khác loài. Trong các ví dụ đó, những sinh vật nào là sinh vật được lợi hoặc bị hại?


Quan hệ đối địch:


–        Trong ruộng lúa có nhiều loài cỏ dại gây hại cho lúa, sâu rầy gây hại cho lúa.


–        Bọ dừa phá hoại vườn dừa làm năng suât vườn dừa giảm., ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Những cách làm cho sống lâu: từ: nhân đức, phúc hậu; kiệm: chừng mực;
hòa: vui vẻ, êm ái; tĩnh: im lặng không nóng nảy.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên