Disneyland 1972 Love the old s

Sử 9 -Bài 29:CẢ NƯỚC TRỰC TIẾP CHIẾN ĐẤU CHỐNG MỸ, CỨU NƯỚC ( 1965- 1973) Phần 3Sử 9 -Bài 29:CẢ NƯỚC TRỰC TIẾP CHIẾN ĐẤU CHỐNG MỸ, CỨU NƯỚC ( 1965- 1973) Phần 3IV. Miền Bắc khôi phục và phát triển kinh tế –văn hóa, chiến đấu chống chiến tranh phá hoại lần thứ hai của Mỹ ( 1969-1973).1. Miền Bắc khôi phục và phát triển kinh tế – văn hóa .* Nông nghiệp : áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật,thâm canh ,chăn nuôi .* Công nghiệp : phục hồi ,xây dựng tiếp và xây dựng những công trình mới.* Giao thông vận tải : khôi phục, nhất là tuyến giao thông chiến lược .* Văn hóa , giáo dục, y tế phát triển ,đời sống nhân dân ổn định .* Quốc phòng : được củng cố sẵn sàng đối phó với âm mưu mới của địch .Sử 9 -Bài 29:CẢ NƯỚC TRỰC TIẾP CHIẾN ĐẤU CHỐNG MỸ, CỨU NƯỚC ( 1965- 1973) Phần 3Sáng mùng một tết Quý Sửu (1973), công nhân Hà Nội đã lao nhịp dầm cuối cùng sửa chữa cầu Long Biên2. Miền Bắc vừa chống chiến tranh phá hoại lần thứ hai , vừa chiến đấu , vứa sản xuất và làm nghĩa vụ hậu phương .a. Âm mưu và thủ đoạn của Mỹ :* Âm mưu :+ Tiếp tục âm mưu lần thứ nhất .+ Cứu nguy cho chiến lược VNHCT và tạo thế mạnh trên bàn đàm phán Pa ri .* Thủ đoạn :+ Ngày 6-4-1972 Mỹ bắn phá một số nơi từ Thanh Hóa vào Quảng Bình .+ Ngày 16-4-1972 ,Ních Xơn tuyên bố phá hoại miền Bắc lần thứ hai .+ 9-5-1972 cho phong tỏa Hải Phòng, cửa sông, vùng biển ở miền Bắcb.Miền Bắc chống chiến tranh phá hoại lần thứ hai :-Nhờ kinh nghiệm và chuẩn bị từ trước nên giành thế chủ động .-Vừa chiến đấu vừa sản xuất , giao thông vận tải vẫn đảm bảo thông suốt .-Văn hóa , giáo dục , y tế vẫn được duy trì và phát triển ; nhân dân sơ tán , nhưng đời sống vẫn đảm bảo để tiếp tục sản xuất và chiến đấu .c. Miền Bắc đánh bại cuộc tập kích 12 ngày đêm của Mỹ ( 18-12 đến 19-12-1972)+ Bằng B52 đã thả xuống Hà Nội , Hải Phòng và một số mục tiêu khác .+ Đánh bại hoàn toàn tập kích chiến lược làm nên trận “Điện Biên Phủ trên không” từ 18-12 đến 29-12-1972.+ Ngày 15-1-1973 ngưng hoàn toàn để ký Hiệp Định Pa ri .Sử 9 -Bài 29:CẢ NƯỚC TRỰC TIẾP CHIẾN ĐẤU CHỐNG MỸ, CỨU NƯỚC ( 1965- 1973) Phần 3Tên lửa bảo vệ Thủ đô tiến công máy bay B.52 của MỹSử 9 -Bài 29:CẢ NƯỚC TRỰC TIẾP CHIẾN ĐẤU CHỐNG MỸ, CỨU NƯỚC ( 1965- 1973) Phần 3Bộ đội tên lửa sẵn sàng chiến đấuV. Hiệp định Pa ri năm 1973 về chấm dứt chiến tranh lập lại hòa bình ở Việt Nam .-13-5-1968 Hội nghị 2 bên .-Ngày 25-1-1968 hội nghị bốn bên là Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa,Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam ( sau đó là chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng Hòa miền Nam Việt Nam ) ;Hoa Kỳ và Việt Nam Cộng Hòa (Chính quyền Sài gòn ) .- Đấu tranh đòi Mỹ chấm dứt chiến tranh xâm lược miền Nam tại bàn thương lượng Pa ri diễn ra gay go quyết liệt do lập trường hai bên không giống nhau.-Hiệp định ký ngày 27-1-1973Sử 9 -Bài 29:CẢ NƯỚC TRỰC TIẾP CHIẾN ĐẤU CHỐNG MỸ, CỨU NƯỚC ( 1965- 1973) Phần 3

Hội nghị ký kết Hiệp định Hòa bình Paris 1973*Nội dung cơ bản của Hiệp định Pa ri :+ Hoa Kỳ và các nước cam kết tôn trọng độc lập , chủ quyền thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam .+ Hai bên ngừng bắn tại chỗ .+ Hoa Kỳ và Đồng Minh rút hết quân,phá hết các căn cứ quân sự Mỹ .+ Cam kết không can thiệp vào công việc nội bộ của miền Nam Việt Nam+ Nhân dân miền Nam tự quyết định tương lai chính trị của họ thộng qua tổng tuyển cử tự do .*Ý nghĩa:+ Là kết quả cuộc đấu tranh kiên cường , bất khuất của quân và dân ta .+ Mở ra một bước ngoặt mới của kháng chiến chống Mỹ cứu nước .+ Đó là thắng lợi lịch sử quan trọng , tạo thời cơ thuận lợi để nhân dân ta tiến lên giải phóng miền Nam .Đoàn thị Hồng Điệp sưu tầm và biên tập
, , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Tình yêu là một thứ trái cây ở tất cả các mùa, và trong tầm với của mọi bàn tay.
Love is a fruit in season at all times, and within reach of every hand.
Mother Teresa
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên