Old school Swatch Watches

Sử 9- Bài 27: CUỘC KHÁNG CHIẾN TÒAN QUỐC CHỐNG THỰC DÂN PHÁP XÂM LƯỢC KẾT THÚC ( 1953-1954).Phần 2Sử 9- Bài 27: CUỘC KHÁNG CHIẾN TÒAN QUỐC CHỐNG THỰC DÂN PHÁP XÂM LƯỢC KẾT THÚC ( 1953-1954).Phần 2

Sử 9- Bài 27: CUỘC KHÁNG CHIẾN TÒAN QUỐC CHỐNG THỰC DÂN PHÁP XÂM LƯỢC KẾT THÚC ( 1953-1954).Phần 2

Lược đồ Chiến dịch Điện Biên Phủ 1954Sử 9- Bài 27: CUỘC KHÁNG CHIẾN TÒAN QUỐC CHỐNG THỰC DÂN PHÁP XÂM LƯỢC KẾT THÚC ( 1953-1954).Phần 22. Chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ -1954.a- Bối cảnh Lịch sử:-Kế hoạch Nava bước đầu bị phá sản , Pháp –Mỹ xây dựng tập đoàn cứ điểm Điên Biên Phủ mạnh nhất Đông Dương ,gồm 16.200 tên địch, ba phân khu với 49 cứ điểm và vũ khí hiện đại- Ta quyết tâm tiêu diệt địch ở Điện Biên Phủ. Để tiêu diệt sinh lực địch , giải phóng vùng Tây Bắc , tạo điều kiện giải phóng Bắc Lào .- Ta tích cực chuẩn bị chu đáo để đập tan kế hoạch Nava .Sử 9- Bài 27: CUỘC KHÁNG CHIẾN TÒAN QUỐC CHỐNG THỰC DÂN PHÁP XÂM LƯỢC KẾT THÚC ( 1953-1954).Phần 2b- Diễn biến :13-3-1954à 7-5-1954- Đợt 1 : ta tấn công khu Bắc ,tiêu diệt cứ điểm Him Lam Độc Lập , Bản Kéo .-Đợt 2 ::ta tấn công phía đông khu trung tâm .-Đợt 3 : tiêu diệt các căn cứ còn lại ở trung tâm và khu nam , bắt sống tướng Đờ Cát và bộ tham mưu của địch .Sử 9- Bài 27: CUỘC KHÁNG CHIẾN TÒAN QUỐC CHỐNG THỰC DÂN PHÁP XÂM LƯỢC KẾT THÚC ( 1953-1954).Phần 2c-Kết quả :- Tiêu diệt toàn bộ quân địch, loại khỏi vòng chiến đấu 16200 tên địch , phá hủy toàn bộ phương tiện chiến tranh , bắn rơi và cháy 62 máy bay các loại- Đập tan kế hoạch Nava và mưu đồ của Pháp - Mỹ .- Tạo thuận lợi trên mặt trận ngoại giao.d Ý nghĩa :- Đây là chiến thắng lớn nhất , oanh liệt nhất .Là chiến công chói lọi ,phá vỡ hệ thong thuoc địa của đế quoc- Đập tan kế hoạch Nava và mưu đồ của Pháp - Mỹ .- Góp phần quyết định vào thắng lợi của hội nghị Giơ ne vơ về Đông Dương .- Cổ vũ các dân tộc thuộc địa đấu tranh tự giải phóng mình .Sử 9- Bài 27: CUỘC KHÁNG CHIẾN TÒAN QUỐC CHỐNG THỰC DÂN PHÁP XÂM LƯỢC KẾT THÚC ( 1953-1954).Phần 2Hào giao thông đã được gia cố lạiSử 9- Bài 27: CUỘC KHÁNG CHIẾN TÒAN QUỐC CHỐNG THỰC DÂN PHÁP XÂM LƯỢC KẾT THÚC ( 1953-1954).Phần 2Bộ đội ta phất cờ trên nóc hầm của tướng DE CASTRIES.III. HIỆP ĐỊNH GIƠ -NE -VƠ VỀ CHẤM DỨT CHIẾN TRANH Ở ĐÔNG DƯƠNG ( 1954) .Nội dung Hiệp Định :- Các nước cam kết tôn trọng độc lập, chủ quyền , thống nhất, tòan vẹn lãnh thổ của 3 nước Việt Nam –Lào- Cam pu chia .- Hai bên tham chiến cùng ngừng bắn, lập lại hòa bình , thực hiện cuộc di chuyển ,tập kết quân đội ở hai vùng .- Vĩ tuyến 17 là ranh giới quân sự tạm thời .- Thống nhất bằng tổng tuyển cử tự do trong cả nước sẽ được tổ chức vào ngày 20-7-1956 dưới sự kiểm soát của một ủy ban quốc tế .Ý nghĩa- Cùng với chiến thắng Điện Biên Phủ, đã chấm dứt cuộc chiến tranh xâm lược Pháp ở Đông Dương ,- Miền Bắc hòan tòan giải phóng , chuyển sang cách mạng xã hội chủ nghĩaSử 9- Bài 27: CUỘC KHÁNG CHIẾN TÒAN QUỐC CHỐNG THỰC DÂN PHÁP XÂM LƯỢC KẾT THÚC ( 1953-1954).Phần 2

Hội Nghị Giơ ne vơIV. Ý nghĩa lịch sử và nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Pháp 1945-19541. Ý nghĩa :- Chấm dứt sự xâm lược của Pháp- Miền Bắc hòan tòan giải phóng , chuyển sang cách mạng xã hội chủ nghĩa , tạo cơ sở giải phóng miền Nam , thống nhất tổ quốc .- Giáng một đòn nặng vào chủ nghĩa đế quốc .

- Góp phần là tan rã hệ thống thuộc địa .- Cổ vũ phong trào giải phóng dân tộc ,2. Nguyên nhân thắng lợi :- Nhờ sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng và Bác Hồ- Có đường lối kháng chiến đúng đắn . - Nhờ có hậu phương vững chắc về mọi mặt .- Nhờ có tinh thần đòan kết chiến đấu giữa 3 nước Đông Dương , sự giúp đỡ của các nước XHCN và sự ủng hộ của nhân dân tiến bộ thế giới .
, ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Bạn tốt, sách hay và lương tâm ngái ngủ: đó là cuộc sống lí tưởng.
Good friends, good books and a sleepy conscience: this is the ideal life.
Mark Twain
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên