Polly po-cket

Lịch Sử 9 - Bài 25:NHỮNG NĂM ĐẦU CỦA CUỘC KHÁNG CHIẾN TOÀN QUỐC CHỐNG THỰC DÂN PHÁP ( 1946-1950).P2Sử 9 - Bài 25:NHỮNG NĂM ĐẦU CỦA CUỘC KHÁNG CHIẾN TOÀN QUỐC CHỐNG THỰC DÂN PHÁP ( 1946-1950).Phần 2III. TÍCH CỰC CHUẨN BỊ CHO CUỘC CHIẾN ĐẤU LÂU DÀI

Đảng và Chính phủ chuẩn bị cho cuộc kháng chiến lâu dài :-Chủ động tiến công địch ở thành phố để giam chân địch; đẩy mạnh hoạt động di chuyển máy móc , thiết bị , vật liệu , hàng hóa …đến nơi an toàn ; đưa các cơ quan của Đảng và chính phủ lên Việt bắc , xây dựng Việt Bắc thành căn cứ kháng chiến chống Pháp ; nhà nước bắt tay vào xây dựng mọi mặt để bước vào cuộc chiến đấu lâu dài .-Ta tiến hành “ tiêu thổ kháng chiến “ ( vườn không nhà trống ; phá hủy cơ sở trọng yếu để chống giặc xâm lược .), chuyển đất nước sang thời chiến .-Chính trị : chia nước thành 12 khu hành chánh quân sự .-Quân sự : mọi người dân từ 18 đến 45 tuổi đều tham gia dân quân-Kinh tế : khuyến khích phát triển sản xuất .Lịch Sử 9 - Bài 25:NHỮNG NĂM ĐẦU CỦA CUỘC KHÁNG CHIẾN TOÀN QUỐC CHỐNG THỰC DÂN PHÁP ( 1946-1950).P2

Lược đồ chiên dịch Việt BắcLịch Sử 9 - Bài 25:NHỮNG NĂM ĐẦU CỦA CUỘC KHÁNG CHIẾN TOÀN QUỐC CHỐNG THỰC DÂN PHÁP ( 1946-1950).P2

IV.CHIẾN DỊCH VIỆT BẮC THU –ĐÔNG NĂM 1947.1. Thực dân Pháp tiến công căn cứ địa kháng chiến Việt Bắc .* Âm mưu của địch :-Sau 3 tháng , chiến tranh lan ra toàn quốc , Pháp lúng túng trong chiến lược đánh nhanh, thắng nhanh .Tháng 3-1947 Bô- la -éc làm cao ủy Pháp ở Đông Dương , thành lập chính phủ bù nhìn ( Bảo Đại)-Pháp mở cuộc tấn công quy mô lớn lên Việt Bắc để tiêu diệt chủ lực và đầu não kháng chiến của ta; phong tỏa biên giới Việt -Trung ; phá hậu phương kháng chiến , và kết thúc nhanh cuộc chiến* Kế hoạch của Pháp :- 7-10-1947 : cho 12.000 quân Pháp tấn công lên Việt Bắc , nhảy dù xuống Bắc Cạn , Chợ Mới, Chợ Đồn , Cao Bằng .- Đồng thời cho hai cánh quân làm 2 gọng kìm theo đường số 4 lên Cao Bằng và theo đường số 3 xuống bắc Cạn bao vây phía đông và bắc- 9-10-1947 , binh đòan hỗn hợp của Pháp từ Hà Nội ngược sông Hộng , sông Lô , sông Gâm lên Tuyên Quang , Chiêm Hóa , Đài Thị (Tuyên Quang) bao vây Việt Bắc về phía Tây- Mở cuộc càn quét tiêu diệt lực lượng ta .2. Quân dân ta chiến đấu bảo vệ căn cứ Việt Bắc .* Pháp đã bất ngờ bị ta giáng trả quyết liệt :- Bao vây, cô lập, đánh tỉa quân nhẩy dù tại Bắc cạn , Chợ Mới, chợ Đồn .- Ta chận đánh địch trên đường số 4 tại đèo Bông Lau ( 30-10)- Bẻ gãy gọng kìm : tại sông Lô trận Đoan Hùng ( 25-10) , Chiêm Hóa .- Truy kích địch rút chạy ở Khe Lau , vây chặt vùng chợ Chu đi Thái Nguyên , hạ tuần 12-1947 chấm dứt cuộc hành quân phiên lưu của chúng .Kết quả :-Sau 75 ngày đêm Pháp rút .Căn cứ Việt Bắc trở thành “mồ chôn quân Pháp” .- Căn cứ Việt Bắc được giữ vững , các cơ quan đầu não của ta an tòan , ảnh hưởng của chính phủ tăng . Quân Đội được trang bị thêm vũ khí của địch .- Bộ đội ta ngày càng trưởng thành

d. Ý nghĩa :-Âm mưu muốn kết thúc chiến tranh nhanh chóng của địch bị thất bại hòan tòan .-Lực lượng so sánh giữa ta và địch bắt đầu thay đổi theo chiều hướng có lợi cho ta .-Như vậy nhờ kháng chiến lâu dài ta có thể chuyển dần từ yếu sang mạnhLịch Sử 9 - Bài 25:NHỮNG NĂM ĐẦU CỦA CUỘC KHÁNG CHIẾN TOÀN QUỐC CHỐNG THỰC DÂN PHÁP ( 1946-1950).P2

Các chiến sĩ pháo binh sông Lô trong chiến dịch Thu Đông 1947.

V. ĐẨY MẠNH KHÁNG CHIẾN TÒAN DÂN, TÒAN DIỆN


Sau thất bại ở Việt Bắc , Pháp thực hiện chính sách “Dùng người Việt đánh người Việt , lấy chiến tranh nuôi chiến tranh “Việt Nam :+ “Đánh lâu dài+ Quân sự: vũ trang tòan dân, đánh du kích .+ Chính trị và ngoại giao:-1948 ta bầu cử Hội đồng nhân dân cấp xã .-6-1949 thống nhất Việt Minh và Hội Liên Việt .-14-1-1950 Bác Hồ tuyên bố sẵn sàng đặt quan hệ ngoại giao với tất cả các nước.+ Kinh tế : ta phá hoại kinh tế địch và bảo vệ nền kinh tế dân chủ nhân dân của ta .+ Văn hóa , giáo dục : 7-1950 cải cách giáo dục phổ thông , hệ thống giáo dục 9 năm để phục vụ kháng chiến và kiến quốc

Đoàn thị Hồng Điệp sưu tầm và biên tập​
, , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Hôm nay đầy rẫy những khó khăn, và ngày mai cũng không có điều gì dễ dàng. Nhưng sau ngày mai, mọi thứ sẽ trở nên tốt đẹp.
Jack Ma
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên