XtGem Forum catalog

Lịch Sử 9- Bài 5 :CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á .Sử 9- Bài 5 :CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á .

Lịch Sử 9- Bài 5 :CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á .Lược đồ các nước Đông Nam Á .I. TÌNH HÌNH ĐÔNG NAM Á TRƯỚC VÀ SAU NĂM 1945.Diện tích :4,5 triệu km2 . dân số : 536 triệu người .- Sau chiến tranh thế giới thứ hai hầu hết các nước ĐNA đã giành độc lập .- Trong thời kỳ chiến tranh lạnh : Mỹ can thiệp vào ĐNA;lập khối quân sự SEATO; xâm lược Việt Nam, mở rộng chiến tranh sang Lào, Cam pu Chia .* Khối quân sự SEATO; khối phòng thủ Đông Nam Á :-Thành lập ngày 8-9-1954 tại Manila gồm Mỹ, Anh, Pháp, Uc, Niu Di lân,Phi líp pin, Thái Lan và Pa kix tan .-Là liên minh chính trị quân sự do Mỹ cầm đầu chống lại phong trào giải phóng dân tộc và ảnh hưởng của CNXH ở Đông Nam Á .-1954-1975 là chỗ dựa của Mỹ trong chiến tranh xâm lược Đông Dương .- 9-1975 Mỹ thất bại ở Đông Dương nên giải thể .* Chính sách đối ngoại có sự phân hóa :+ Thái Lan và Phi líp pin tham gia SEATO.+ In đô nê xia , Miến Điện : hòa bình, trung lập.+ Việt Nam , Lào , Cam pu chia bị Mỹ xâm lược .Lịch Sử 9- Bài 5 :CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á .Lược đồ các nước thành viên ASEANII. Sự ra đời của tổ chức ASEAN .*Hòan cảnh ra đời:-Sự liên kết giữa các nước trong khu vực đang được hình thành ở nhiều nơi.Thí dụ NATO , AU ( tổ chức thống nhất Châu Phi )-Do yêu cầu phát triển kinh tế , xã hội , các nước cần hợp tác liên minh để phát triển .-Hạn chế ảnh hưởng của các cường quốc bên ngoài .-Đối phó với chiến tranh Đông Dương .-Ngày 8-8-1967 Hiệp Hội các nước Đông Nam Á ra đời- ASEAN - tại Băng Cốc ( Thái Lan ) gồm 5 nước là In đô nê xi a, Ma lai xia , Phi líp pin , Xingapo , Thái Lan .* Mục tiêu là: 2-1976 hội nghị Ba li đề ra mục tiêu là xây dựng mối quan hệ hòa bình hữu nghị và hợp tác giữa các nước trong khu vực , tạo nên 1 cộng đồng Đ N Á hùng mạnh . Như thế ASEAN là 1 tổ chức liên minh chính trị – kinh tế của khu vực .* Hoạt động :+ 2-1976 ký Hiệp ước thân thiện và hợp tác tại Bali ( In đô nê xia )+ Ký Hiệp ước Pari về Cam pu chia –10-1991.+ Cuối những năm 1970 chuyển sang chiến lược công nghiệp hóa hướng về xuất khẩu , kinh tế phát triển như Xingapo (NIC- Con Rồng Châu Á ), Thái Lan, Malaixia.III. TỪ “ASEAN 6” PHÁT TRIỂN THÀNH “ASEAN 10”.Mở rộng :-Thành viên thứ 6 là Bru nây – 1984.-Thành viên thứ bảy là Việt Nam :7-1995 .-Thành viên thứ 8 và 9 là Lào, Mianma : 9-1997.-Thành viên thứ 10 là Cam pu chia : 4-1999 .* Từ ASEAN 6 phát triển thành ASEAN 10 chuyển trọng tâm hoạt động sang hợp tác kinh tế , xây dựng 1 khu vực ĐNA hòa bình , ổn định để cùng nhau phát triển phồn vinh.* 1992 : Khu vực mậu dịch tự do ASEAN - AFTA trong vòng 10-15 năm .* 1994 :lập diễn đàn khu vực ARF với sự tham gia của 23 quốc gian nhằm tạo nên một cuộc hợp tác phát triển của ĐNA .Một chương mới đã mở ra ở ĐNA .Lịch Sử 9- Bài 5 :CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á .

Trụ sở chính ASEAN tại Jakarta - IndonesiaLịch Sử 9- Bài 5 :CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á .Đoàn thị Hồng Điệp sưu tầm và biên tập.
, , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Có một người bạn khăng khít còn hơn là một người anh em ruột.
Ngạn ngữ Pháp
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên