Trường THCS Liêm Phong: KSCL đầu năm môn văn Lớp 7 năm 2015-2016

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Sự thật và lẽ phải chẳng liên quan nhiều đến nhau lắm.
Facts and truth really don't have much to do with each other.
William Faulkner
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

Lamborghini Huracán LP 610-4 t