pacman, rainbows, and roller s

Trường THCS Liêm Phong: KSCL đầu năm môn văn Lớp 7 năm 2015-2016

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Sách hay, cũng như bạn tốt, ít và được chọn lựa; chọn lựa càng nhiều, thưởng thức càng nhiều.
Good books, like good friends, are few and chosen; the more select, the more enjoyable.
Louisa May Alcott
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên