Trường THCS Liêm Phong: KSCL đầu năm môn văn Lớp 7 năm 2015-2016

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Người không hiểu sự im lặng của bạn có thể sẽ chẳng hiểu lời của bạn đâu.
He who does not understand your silence will probably not understand your words.
Elbert Hubbard
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

XtGem Forum catalog