XtGem Forum catalog

Bài 2: Một số oxit quan trọng

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Nỗi buồn là di sản của quá khứ; sự nuối tiếc là nỗi đau của ký ức.
Sadness is always the legacy of the past; regrets are pains of the memory.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên