80s toys - Atari. I still have

A trip to the countryside: Speak

Hướng dẫn các bạn giải bài tập tiếng anh lớp 9 unit 3 A trip to the countryside Speak đơn giản nhất. Work with a partner. Read the questions. Then play the role of A and B, ask and answer about your partners home village using the information in the boxes.

UNIT 3: A TRIP TO THE COUNTRYSIDE

SPEAK (NÓI)

а. Work with a partner. Read the questions. Then play the role of A and B, ask and answer about your partners home village using the information in the boxes. (Thực tập vđi bạn cùng học. Đọc những câu hỏi. Sau đó đóng vai A và B, sử dụng thông tin trong khung để hỏi và trả lời về vùng quê của bạn mình)

1. Where is your home village? (Làng quê của bạn ở đâu?)

2. How far is it from the city?(Nó cách thành phố bao xa?)

3. How can you get there? (Bạn đến đó bằng cách nào?)

4. How long does it take to get there? (Đi đến đó mất bao lâu?)

5. What do people do for a living in your village? (Ở làng quê bạn, mọi người làm gì để sinh sống?)

б. Does your village have a river? (Làng quê của bạn có sông không?)


, , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Khi đã quen với ấm áp rồi thì cái rét trở nên không chịu nổi.
Ngạn ngữ Nga
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên