Insane

CHƯƠNG 2: KIM LOẠI.SẮT. Hướng dẫn giải bài tập số 1, 2, 3, 4, 5 trang 60 SGK Hóa lớp 9 cơ bản
CHƯƠNG 2: KIM LOẠI.SẮT.

Hướng dẫn giải bài tập số 1, 2, 3, 4, 5 trang 60 SGK Hóa lớp 9 cơ bản


Tóm tắt lý thuyết :

I. TÍNH CHẤT VẬT LÍ


Sắt là kim loại màu trắng xám, khi dạng bột có màu đen. Sắt có tính nhiễm từ (bị nam châm hút và sắt cũng có thể nhiễm từ trở thành nam châm). Khối lượng riêng D = 7,86g/cm3, nóng chảy ở 1539°c. Sắt dẻo nên dễ rèn.


II. TÍNH CHẤT HÓA HỌC


Sắt là kim loại có hóa trị II và III.


1. Tác dụng với phi kim


a) Tác dụng với oxi.


3Fe + 202 → Fe304 (oxit sắt từ, sắt có hóa trị II và III)


b) Tác dụng với phi kim khác., , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Giản dị là cái khó nhất trên đời này: đó là giới hạn tột cùng của từng trải và là nỗ lực cuối cùng của thiên tài.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên