Insane

Chiều tối - Hồ Chí Minh

HocTap321 hướng dẫn soạn bài Chiều tối - Hồ Chí Minh lớp 11

BÀI GIẢNG - CHIỀU TỐI (MỘ) - HỒ CHÍ MINH
I. Tìm hiểu chung


1. Tác giả


-       Hồ Chí Minh (1890 - 1969)


-       Quê: Nam Đàn - Nghệ An.


-       Gia đình: Nhà nho yêu nước.


-       Bản thân: Thông minh, yêu nước và thương dân sâu sắc.


-       Sự nghiệp văn học: Phong phú, đặc sắc.


2. Tác phẩm


a. Tập thơ “Nhật kí trong tù”, , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Hạnh phúc không phải là thứ có sẵn. Hạnh phúc đến từ hành động của chính ta.
Happiness is not something ready
made. It comes from your own actions.
Dalai Lama
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên