Chiều tối - Hồ Chí Minh

HocTap321 hướng dẫn soạn bài Chiều tối - Hồ Chí Minh lớp 11

BÀI GIẢNG - CHIỀU TỐI (MỘ) - HỒ CHÍ MINH
I. Tìm hiểu chung


1. Tác giả


-       Hồ Chí Minh (1890 - 1969)


-       Quê: Nam Đàn - Nghệ An.


-       Gia đình: Nhà nho yêu nước.


-       Bản thân: Thông minh, yêu nước và thương dân sâu sắc.


-       Sự nghiệp văn học: Phong phú, đặc sắc.


2. Tác phẩm


a. Tập thơ “Nhật kí trong tù”, , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Tôi càng sống lâu, đọc nhiều, kiên nhẫn hơn và lo lắng tìm hiểu nhiều hơn, tôi dường như càng biết ít đi... Hãy biết vừa phải. Có lòng khoan dung. Sống nhún nhường. Như thế là đủ.
The longer I live, the more I read, the more patiently I think, and the more anxiously I inquire, the less I seem to know...Do justly. Love mercy. Walk humbly. This is enough.
John Adams
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

80s toys - Atari. I still have