Chiều tối - Hồ Chí Minh

HocTap321 hướng dẫn soạn bài Chiều tối - Hồ Chí Minh lớp 11

BÀI GIẢNG - CHIỀU TỐI (MỘ) - HỒ CHÍ MINH
I. Tìm hiểu chung


1. Tác giả


-       Hồ Chí Minh (1890 - 1969)


-       Quê: Nam Đàn - Nghệ An.


-       Gia đình: Nhà nho yêu nước.


-       Bản thân: Thông minh, yêu nước và thương dân sâu sắc.


-       Sự nghiệp văn học: Phong phú, đặc sắc.


2. Tác phẩm


a. Tập thơ “Nhật kí trong tù”, , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Tình yêu không bắt nguồn từ tiền bạc, nhưng tiền bạc nuôi dưỡng tình yêu.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

XtGem Forum catalog