Chiều tối - Hồ Chí Minh

HocTap321 hướng dẫn soạn bài Chiều tối - Hồ Chí Minh lớp 11

BÀI GIẢNG - CHIỀU TỐI (MỘ) - HỒ CHÍ MINH
I. Tìm hiểu chung


1. Tác giả


-       Hồ Chí Minh (1890 - 1969)


-       Quê: Nam Đàn - Nghệ An.


-       Gia đình: Nhà nho yêu nước.


-       Bản thân: Thông minh, yêu nước và thương dân sâu sắc.


-       Sự nghiệp văn học: Phong phú, đặc sắc.


2. Tác phẩm


a. Tập thơ “Nhật kí trong tù”, , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Có người thắng, có kẻ thua, và có những người vẫn chưa học được cách để chiến thắng.
There are winners, there are losers and there are people who have not yet learned how to win.
Les Brown
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

Old school Easter eggs.