The Soda Pop

Đề kiểm tra kì 1 Sinh 8 trường THCS Lý Tự Trọng năm 2015 có đáp án

HocTap321 chia sẻ Đề kiểm tra kì 1 Sinh 8 trường THCS Lý Tự Trọng năm 2015 có đáp án

Đề kiểm tra môn Sinh Học lớp 8 học kì 1 của trường THCS Lý Tự Trọng có đáp án năm học 2015 – 2016. Thời gian làm bài 45 phút.

Trường THCS Lý Tự Trọng

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I – NĂM HỌC 2015 – 2016

MÔN Sinh Học  – LỚP 8

Thời gian: 45 phút (không kể thời gian phát đề)

I. Trắc nghiệm khách quan (3 điểm)

Khoanh tròn vào đáp án đúng.

Câu 1. Đâu không phải là phản xạ

A. Sờ vào vật nóng rụt tay lại

B. Có người gọi tên mình quay lại xem, , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Tai họa thì bay đến mà hạnh phúc thì bò đến ta.
Ngạn ngữ Nga
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên