XtGem Forum catalog

Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 80 - Sinh Học 10

HocTap321 Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 80 - Sinh Học 10
Chương  4. Giảm phân – Hướng dẫn giải bài tập  1, 2, 3, 4 trang  80 SGK Sinh học lớp 10


******

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)


Mô tả tóm tắt diễn biến các kì của giảm phân I.


Hướng dẫn giải


Giải phân I xảy ra qua bốn kì là đầu I, kì giữa I, kì sau I và cuối I

* Kì đầu I: Các NST tương đồng bắt đôi (tiếp hợp) với nhau sau tiếp hợp các NST dần co xoắn lại, thoi vô sắc hình thành và một số sợi thoi đính với tâm động của NST. Trong quá trình bắt đôi và tách rời nhau các NST tương đồng có thể trao đổi đoạn cho nhau (trao đổi chéo). Màng nhân và nhân con tiêu biến.

* Kì giữa I: Các NST kép bắt đôi và co xoắn cực đại di chuyển về mặt phẳng xích đạo, xếp thành hai hàng. Thoi vô sắc từ các cực tế bào chỉ đính vào một phía của mỗi NST kép.

* Kì sau I:

Mỗi NST kép trong cặp nhiễm sắc thể tương đồng di chuyển theo thoi I

vô sắc về các cực của tế bào.

* Kì cuối I:

Sau khi đi về cực của tế bào, các NST dần dần xoắn. Màng nhân và nhân con dần dần xuất hiện. Thoi vô sắc tiêu biến. Sau đó là quá trình phân chia chất tế bào tạo nên hai tế bào con có số lượng nhiễm sắc thể giảm đi một nửa.

Sau khi kết thúc giảm phân I, các tế bào bước vào giảm phân II mà không nhân đôi NST.


Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)


Hiện tượng các NST tương đồng bắt đôi với nhau có ý nghĩa gì?


Hướng dẫn giải


Ý nghĩa bắt đôi của các NST tương đồng.

Sự tiếp hợp cặp đôi của các NST kép tương đồng suốt theo chiều dọc và có thể diễn ra sự trao đổi chéo giữa các nhiễm sắc tử không chị em. Sự trao đổi những đoạn tương ứng trong cặp tương đồng đưa đến sự hoán vị của các gen tương ứng. Do đó, tạo ra sự tái tổ hợp của các gen không tương ứng. Đó là cơ sở để tạo ra các giao tử khác nhau về tổ hợp NST, cung cấp nguyên liệu phong phú cho quá trình tiến hóa và chọn giống., , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Con người chỉ trở thành người nhờ trí thông minh, nhưng chỉ nhờ trái tim con người mới là người.
Man becomes man only by his intelligence, but he is man only by his heart.
Henri Frederic Amiel
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên