XtGem Forum catalog

Thực hành đọc phân tích lược đồ biểu đồ và lượng mưa châu Âu

HocTap321 hướng dẫn soạn bài và giải bài tập địa lý 7 bài 53 thực hành đọc phân tích lược đồ biểu đồ và lượng mưa châu Âu trang 159 SGK. Nhận xét nhiệt độ của châu Âu về mùa đông: Nhiệt độ tháng giêng ở châu Âu: ấm áp nhất là ven biển Đại Tây Dương, càng đi về phía đông càng lạnh dần, giáp Ư-ran nhiệt độ hạ thấp.

ĐỊA LÍ 7 BÀI 53: GIẢI BÀI TẬP THỰC HÀNH: ĐỌC, PHÂN TÍCH LƯỢC ĐỒ,

BIỂU ĐỒ NHIỆT ĐỘ VÀ LƯỢNG MƯA CHÂU ÂU

I. MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT ĐƯỢC

- Đọc lược đồ khí hậu châu Âu.

- Phân tích biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa của một số trạm ở châu Âu.

 

II. BÀI LÀM THỰC HÀNH

Giải bài tập 1 trang 159 SGK địa lý 7: Nhận biết đặc điểm khí hậu châu Âu

- Cùng vĩ độ, nhưng ven biển bán đảo Xcan-đi-na-vi có khí hậu ấm áp, mưa nhiều hơn Ai-xơ-len, do ảnh hưởng của dòng biển nóng Bắc Đại Tây Dương.

- Nhận xét nhiệt độ của châu Âu về mùa đông: Nhiệt độ tháng giêng ở châu Âu: ấm áp nhất là ven biển Đại Tây Dương, càng đi về phía đông càng lạnh dần, giáp Ư-ran nhiệt độ hạ thấp., , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Nhịn được cái thì tức giận một lúc, khỏi được cái lo âu trăm ngày.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên