Thực hành đọc phân tích lược đồ biểu đồ và lượng mưa châu Âu

HocTap321 hướng dẫn soạn bài và giải bài tập địa lý 7 bài 53 thực hành đọc phân tích lược đồ biểu đồ và lượng mưa châu Âu trang 159 SGK. Nhận xét nhiệt độ của châu Âu về mùa đông: Nhiệt độ tháng giêng ở châu Âu: ấm áp nhất là ven biển Đại Tây Dương, càng đi về phía đông càng lạnh dần, giáp Ư-ran nhiệt độ hạ thấp.

ĐỊA LÍ 7 BÀI 53: GIẢI BÀI TẬP THỰC HÀNH: ĐỌC, PHÂN TÍCH LƯỢC ĐỒ,

BIỂU ĐỒ NHIỆT ĐỘ VÀ LƯỢNG MƯA CHÂU ÂU

I. MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT ĐƯỢC

- Đọc lược đồ khí hậu châu Âu.

- Phân tích biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa của một số trạm ở châu Âu.

 

II. BÀI LÀM THỰC HÀNH

Giải bài tập 1 trang 159 SGK địa lý 7: Nhận biết đặc điểm khí hậu châu Âu

- Cùng vĩ độ, nhưng ven biển bán đảo Xcan-đi-na-vi có khí hậu ấm áp, mưa nhiều hơn Ai-xơ-len, do ảnh hưởng của dòng biển nóng Bắc Đại Tây Dương.

- Nhận xét nhiệt độ của châu Âu về mùa đông: Nhiệt độ tháng giêng ở châu Âu: ấm áp nhất là ven biển Đại Tây Dương, càng đi về phía đông càng lạnh dần, giáp Ư-ran nhiệt độ hạ thấp., , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Tình yêu lớn lên nhờ cho đi. Sự yêu thương mà chúng ta cho đi là sự yêu thương duy nhất mà chúng ta giữ được.
Love grows by giving. The love we give away is the only love we keep.
Elbert Hubbard
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

XtGem Forum catalog