XtGem Forum catalog

Chương V – Tiết 3 : Điều chế Hidro – Phản ứng thế – Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học 8 từ bài 1 đến 5 – Trang 117
Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học 8 từ bài 1 đến 5 – Trang 117


1. Những phản ứng hóa học nào dưới đây có thể dùng để điều chế hiđro trong phòng thí nghiệm?

a. Zn + H2SO4 → ZnSO4 + H2


b. 2H2O Chương V – Tiết 3 : Điều chế Hidro – Phản ứng thế – Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học 8 từ bài 1 đến 5 – Trang 117                         2H2 + O2


c. 2Al + 6HCl  → 2AlCl3 + 3H2


Hướng dẫn giải.


Những phản ứng hóa học dưới đây có thể được dùng để điều chế hiđro trong phòng thí nghiệm:


a. Zn + H2SO4 → ZnSO4 + H2


c. 2Al + 6HCl  → 2AlCl3 + 3H2


2. Lập phương trình hóa học của phản ứng sau đây và cho biết chúng thuộc loại phản ứng hóa học nào?, , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Người ngồi trong bóng râm ngày hôm nay là nhờ đã trồng cây từ lâu về trước.
Someone's sitting in the shade today because someone planted a tree a long time ago.
Les Brown
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên