Lớp 9

HocTap321.XtGem.Com cung cấp miễn phí tài liệu học tập lớp 9

Bài 9: Nguyên phân

Chương II: Nhiễm sắc thể – Nguyên phân – Hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học 9  Nguyên phân là phương thức sinh sản của tế bào. Cơ

Bài 10: Giảm phân

Chương II: Nhiễm sắc thể – Giải phân – Hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học 9 trang 33 1.Nêu những diễn biến cơ bản của NST qua các

Bài 11: Phát sinh giao tử và thụ tinh

Chương II: Nhiễm sắc thể – Phát sinh giai tử và thụ tinh – Hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học 9 trang 36 1.Trình  bày quá trình ph

Bài 12: Cơ chế xác định giới tính

Chương II: Nhiễm sắc thể – Cơ chế xác định giới tính – Hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học 9 trang 41 Trong các tế bào lưỡng bội (2

Bài 13: Di truyền liên kết

Chương II: Nhiễm sắc thể – Di truyền liên kết – Hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học 9 trang 43 Bài 1. Thế nào là di truyền liên kết

Bài 15: ADN

Chương III: ADN và gen – ADN – Hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học 9 trang 47 Bài 1. Đặc điểm cấu tạo của ADN: –   ADN đ

Bài 17: Mối quan hệ giữa gen và ARN

Chương III: ADN và gen – Mối quan hệ giữa gen và ARN – Hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học 9 trang 53 Bài 1 : Nêu những điểm khác n

Bài 18: Prôtêin

Chương III: ADN và gen – Protein – Hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học 9 Đối với riêng tế  bào và cơ thể, prôtêin có nhiều chức năn

Bài 19: Mối quan hệ giữa gen và tính trạng

Chương III: ADN và gen – Mối quan hệ giữa gen và tính trạng  – Hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học 9 trang 59 Bài 1. Nêu mối quan h

Bài 21: Đột biến gen

Chương IV : Biến dị – Đột biến gen – Hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học 9 trang 64 1.Đột biến gen là gì? Cho ví dụ. Đột

Bài 22: Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể

Chương IV : Biến dị – Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể – Hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học 9 trang 66 1. Đột biến cấu trúc NST là

Bài 23: Đột biến số lượng nhiễm sắc thể

Chương IV : Biến dị – Đột biến số lượng nhiễm sắc thể – Hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học 9 trang 68 1. Sự biến đổi số lượng ở mộ

Chương IV : Biến dị – Đột biến nhiếm sắc thể (tiếp) – Hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học 9 trang 71

Chương IV : Biến dị – Đột biến nhiếm sắc thể (tiếp) – Hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học 9 trang 71 Bài 1. Hiện tượng đa bội hóa v
Ngẫu Nhiên

The Soda Pop