Insane

Chương 1. Bài tập về công suất điện và điện năng sử dụng – Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3 trang 41 SGK Vật Lý lớp 9
Chương  1. Bài tập về công suất điện và điện năng sử dụng – Hướng dẫn giải bài tập  1, 2, 3 trang  41  SGK Vật Lý lớp 9


******

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)


Khi mắc một bóng đèn vào hiệu điện thế 220V thì dòng điện chạy qua nó có cương độ là 341mA.


a) Tính điện trở và công suất của bóng đèn khi đó.


b) Bóng đèn này được sử dụng như trên, trung bình 4 giờ trong 1 ngày. Tính điện năng ma bóng đèn tiêu thụ trong 30 ngày theo đơn vị jun và số đếm tương ứng cảu công tơ điện.


Hướng dẫn giải


GỢI Ý CÁCH GIẢI


a) Tính điện trở Rđ của bóng đèn.


Tính công suất P của bóng đèn, , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Cuộc đời đã ngắn ngủi như vậy mà chúng ta vẫn rút ngắn nó thêm khi bất cẩn lãng phí thời gian.
Short as life is, we make it still shorter by the careless waste of time.
Victor Hugo
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên