80s toys - Atari. I still have

Chương II – Tiết 4 : Dẫn nhiệt – Hướng dẫn giải bài tập SGK Vật lí 8 từ bài C1 đến C12 – Trang 77, 78
Hướng dẫn giải bài tập SGK Vật lí 8 từ bài C1 đến C12 – Trang 77, 78


C1. Đốt nóng sáp khiến sáp chảy ra. Hiện tượng trên chứng tỏ điều gì ?

Hướng dẫn giải


Nhiệt đã truyền đến sáp làm cho sáp nóng và chảy ra.


C2. Cái đinh rới xuống trước, sau theo thứ tự  nào  ?


Hướng dẫn giải 


Theo thứ tự a đến b, c, d cuối cùng là e.


C3. Hãy dựa vào thứ tự rơi của các đinh trong bài C2 để mô tả sự truyền nhiệt năng trong thanh đồng AB.


Hướng dẫn giải


Nhiệt được truyền từ đầu A đến đầu B của thanh đồng., , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Một cái bụng đói không thể lắng nghe.
A hungry stomach cannot hear.
La Fontaine
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên