XtGem Forum catalog

Bài 7: Môi trường nhiệt đới gió mùa

HocTap321 hướng dẫn giải bài tập địa lý 7 Bài 7 Môi trường nhiệt đới gió mùa câu 1, 2 trang 25 SGK. Cảnh quan thiên nhiên biến đổi theo thời gian và không gian do có sự khác nhau về lượng mưa và về phân bố mưa trong năm giữa các địa phương và giữa các mùa.

BÀI 7: GIẢI BÀI TẬP MÔI TRƯỜNG NHIỆT ĐỚI GIÓ MÙA

 

I. GỢl Ý TRẢ LỜI CÂU HỎI GIỮA BÀI

Câu 1. Xác định vị trí của môi trường nhiệt đới gió mùa trên hình 5.1

Trả lời:

Môi trường nhiệt đới gió mùa chủ yếu nằm ở Nam Á và Đông Nam Á.

Câu 2. Quan sát các hình 7.1 và 7.2, nhận xét về hướng gió thổi vào mùa hạ và vào mùa đông ở các khu vực Nam Á và Đông Nam Á. Giải thích tại sao lượng mưa ở các khu vực này lại có sự chênh lệch rất lớn giữa mùa hạ và mùa đông.

Trả lời:

- Nhận xét hướng gió:

+ về mùa hạ: hướng gió chủ yếu thổi vào Nam Á và Đông Nam Á là tây nam; khi thổi lên phía bắc, hướng gió đổi sang đông nam., , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Không thể nào chạy thẳng trên con đường vòng vèo.
You can't drive straight on a twisting road.
Ngạn ngữ Nga
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên