Duck hunt

Chương I – Tiết 12 : Sự nổi – Hướng dẫn giải bài tập SBT Vật lí 8 từ bài 12.1 đến 12.16
Hướng dẫn giải bài tập SBT Vật lí 8 từ bài 12.1 đến 12.16


12.1. Khi vật nổi trên chất lỏng thì lực đẩy Ác-si-mét có cường độ.

A. bằng trọng lượng của phần vật chìm trong nước.


B. bằng trọng lượng của phần nước bị vật chiếm chỗ.


C. bằng trọng lượng của vật .


D. bằng trọng lượng riêng của nước nhân với thể tích của vật.


Giải


=> Chọn B. bằng trọng lượng của phần nước bị vật chiếm chỗ.


12.2. Cùng một vật, nổi trên hai chất lỏng khác nhau (H.12.1). Hãy so sánh lực đẩy Ác-si-mét trong hai trường hợp đó. Trọng lượng riêng của chất lỏng nào lớn hơn ? Tại sao ?


Giải, , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Cuộc sống không bao giờ là bế tắc thực sự nếu con người dám rời bỏ những lối mòn và dũng cảm tìm ra những giá trị mới.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên