80s toys - Atari. I still have

Chương I : Cơ học – Tiết 1 : Chuyển động cơ học – Hướng dẫn giải bài tập SBT Vật lí 8 từ bài 1.1 đến 1.17
Hướng dẫn giải bài tập SBT Vật lí 8 từ bài 1.1 đến 1.17


1.1.  Có một ôtô đang chạy trên đường. Câu mô tả nào sau đây là không đúng ?

A. Ô tô chuyển động so với mặt đường.


B. Ô tô đứng yên so với người lái xe.


C. Ô tô chuyển động so với người lái xe.


D. Ô tô chuyển động so với cây bên đường.


Giải


=> Chọn C. Ô tô chuyển động so với người lái xe.


1.2.  Người lái đò đang ngổi yên trên chiếc thuyền thả trôi theo dòng nước. 

        Câu mô tả nào sau đây là đúng?

A. Người lái đò đứng yên so với dòng nước.


B. Người lái đò chuyển động so với dòng nước., ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Hãy để tên tôi ở giữa những người sẵn lòng chấp nhận bị chế nhạo và chỉ trích vì sự thật, và rồi có quyền hân hoan khi sự thật thắng thế.
Let my name stand among those who are willing to bear ridicule and reproach for the truth's sake, and so earn some right to rejoice when the victory is won.
Louisa May Alcott
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên