Snack's 1967

Chương I : Cơ học – Tiết 1 : Chuyển động cơ học – Hướng dẫn giải bài tập SBT Vật lí 8 từ bài 1.1 đến 1.17
Hướng dẫn giải bài tập SBT Vật lí 8 từ bài 1.1 đến 1.17


1.1.  Có một ôtô đang chạy trên đường. Câu mô tả nào sau đây là không đúng ?

A. Ô tô chuyển động so với mặt đường.


B. Ô tô đứng yên so với người lái xe.


C. Ô tô chuyển động so với người lái xe.


D. Ô tô chuyển động so với cây bên đường.


Giải


=> Chọn C. Ô tô chuyển động so với người lái xe.


1.2.  Người lái đò đang ngổi yên trên chiếc thuyền thả trôi theo dòng nước. 

        Câu mô tả nào sau đây là đúng?

A. Người lái đò đứng yên so với dòng nước.


B. Người lái đò chuyển động so với dòng nước., ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Nghi ngờ không phải một trạng thái dễ chịu, nhưng tin chắc thì thật ngu xuẩn.
Doubt is not a pleasant condition, but certainty is absurd.
Voltaire
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên