The Soda Pop

Chương I : Cơ học – Tiết 1 : Chuyển động cơ học – Hướng dẫn giải bài tập SBT Vật lí 8 từ bài 1.1 đến 1.17
Hướng dẫn giải bài tập SBT Vật lí 8 từ bài 1.1 đến 1.17


1.1.  Có một ôtô đang chạy trên đường. Câu mô tả nào sau đây là không đúng ?

A. Ô tô chuyển động so với mặt đường.


B. Ô tô đứng yên so với người lái xe.


C. Ô tô chuyển động so với người lái xe.


D. Ô tô chuyển động so với cây bên đường.


Giải


=> Chọn C. Ô tô chuyển động so với người lái xe.


1.2.  Người lái đò đang ngổi yên trên chiếc thuyền thả trôi theo dòng nước. 

        Câu mô tả nào sau đây là đúng?

A. Người lái đò đứng yên so với dòng nước.


B. Người lái đò chuyển động so với dòng nước., ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Trong tất cả mọi hành động, ăn năn là hành động cao quý nhất. Tội lỗi nghiêm trọng nhất là không tự ý thức được tội lỗi nào.
Of all acts of man repentance is the most divine. The greatest of all faults is to be conscious of none.
Thomas Carlyle
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên